Negatieve gedachten en gevoelens van eenzaamheid voorlopers van depressie

De manier waarop iemand met negatieve emoties omgaat beïnvloedt het al dan niet ontstaan van een depressie. Herhaaldelijke negatieve gedachten, jezelf afvragen waarom je maar niet op gang komt, het gevoel vast te zitten, niet in staat zijn de positieve kant te zien van een stressvolle situatie en de perceptie van eenzaamheid, blijken bijzonder schadelijke kenmerken.

Deze zijn zelfs in belangrijke mate voorspellend voor symptomen van depressiviteit, zoals droefheid en het verlies van plezier en belangstelling. Een focus op deze kenmerken kan bijdragen aan preventie en effectieve behandeling van depressie.

Emotieregulatie

Dat blijkt uit onderzoek van Jonas Everaert (Medische en Klinische Psychologie, Tilburg University) naar de rol van emotieregulatie bij het ontwikkelen van depressie.

Het onderzoek bevestigt eerdere studies naar de rol van emotie-regulatie, maar brengt nu ook voor het eerst gedetailleerd de voorlopers van depressie in kaart.

Met behulp van kunstmatige intelligentie technieken is aangetoond precies welke kenmerken het meest voorspellend zijn voor depressieve symptomen, wanneer dat zo is en of dit over langere tijd hetzelfde blijft.

Onderzoek

Voor het onderzoek werden 460 mensen 20 weken gevolgd, waarbij zij wekelijks metingen invulden op het gebied van herhaaldelijk negatief denken, positieve herinterpreteren (zoeken naar de positieve kant van het verhaal), ervaren stress en depressiesymptomen.

Door behandeling te richten op de gevonden kenmerken, kan wellicht voorkomen worden dat iemand afglijdt in depressie of kan een depressie in ontwikkeling effectiever worden behandeld.

Meer informatie

Lees meer over de studie van Everaert e.a. getiteld:

Plaats een reactie