Nederlandse vrouwen kiezen niet voor keizersnede zonder medische reden

De Nederlandse Vereniging van Gynaecologen heeft laten weten dat zij vooralsnog geen reden ziet om een keizersnede zonder medische reden uit te voeren. Dit in tegenstelling tot de bestaande richtlijn in Amerika en de nieuwe in Engeland. In Nederland bevalt 15% van de vrouwen door middel van een keizersnede, terwijl dit in Amerika rond de 30% is. De verloskunde in Nederland gaat er vanuit dat de geboorte van een kind in principe een natuurlijk proces is. Centrale vraag is of vrouwen hier zelf ook zo over denken.

Het Maastrichts Universitair Medisch Centrum onderzocht in samenwerking met het Verloskundig Onderzoeksconsortium en IQ Healthcare te Nijmegen in 18 Nederlandse ziekenhuizen bij bijna 5000 bevallingen factoren die te maken hebben met het verrichten van een keizersnede.

Hieruit bleek dat in slechts 45 gevallen ( < 1%) er sprake was van een verzoek tot het verrichten van een keizersnede zonder enige medische grond. Onderzoeker en gynaecologe dr Liesbeth Scheepers van het Maastricht UMC+: “In de meerderheid van de gevallen konden vrouwen na uitleg over complicatie kansen en risico’s overtuigd worden dat een natuurlijke bevalling in die gevallen te verkiezen is.“ Inspraak
De aandacht dient zich daarom niet te richten op een situatie die in Nederland nauwelijks voorkomt. Het betekent echter ook niet dat de Nederlandse vrouw geen inspraak heeft. In veel andere gevallen is er namelijk sprake van een situatie waarin zowel een natuurlijke bevalling als een geplande keizersnede mogelijk zijn (bijvoorbeeld vanwege problemen tijdens een vorige bevalling, een stuitligging of ziekte van de moeder). In deze situaties zal, na overleg met de aanstaande ouders, samen een besluit genomen worden.

Plaats een reactie