Nederlandse vrouw heeft meer behoefte aan vrouwspecifieke zorg

Bijna de helft van de Nederlandse vrouwen is niet bereid om te betalen voor de zorgkosten van anderen. Ook moet er extra aandacht komen voor preventie en onderzoek naar borstkanker en andere vormen van vrouwelijke kanker.

Dit blijkt uit een onderzoek van zorgverzekeraar Agis op Hyves waaraan ruim 11.000 vrouwen meededen. De zorgverzekeraar wil door het onderzoek te weten komen hoe vrouwen over de gezondheidszorg voor vrouwen denken.

Voorkeur vrouwelijke behandelaar
Vrouwen willen, met name voor aandoeningen die het vrouwenlichaam aangaan, geholpen worden door een vrouwelijke zorgverlener (49 procent). Bijna een kwart van de vrouwen (22 procent) heeft in alle gevallen voorkeur voor een vrouwelijke behandelaar. “Je wordt gewoon doorverwezen naar de specialist voor “vrouwenproblemen” en dit zijn altijd oudere mannen”, zegt een vrouw die meedeed aan het onderzoek. Van de ondervraagden bracht meer dan één derde de afgelopen drie maanden een bezoek aan de huisarts/specialist voor vrouwspecifieke zaken. Verder is opvallend dat de bekendheid met initiatieven in de zorg speciaal gericht op vrouwen laag is (15 procent).

Tevredenheid huisarts en specialist
Gevraagd naar de tevredenheid over de huisarts/specialist zegt 74 procent tevreden te zijn, 14 procent is soms wel/soms niet tevreden en 3 procent is niet tevreden. De meest genoemde redenen voor onvrede is wachttijd en ontevredenheid over de geboden oplossing. “De huisarts vraagt altijd wat ik denk dat het is. Ik heb geen idee, daarom bezoek ik juist de huisarts”, merkt een vrouw op in het onderzoek”. De Nederlandse vrouw verstaat onder betere zorg voor vrouwen: aandacht voor preventie, vergoedingen van vrouwspecifieke zorg (pil, zwangerschap), begrip en een luisterend oor. Meer aandacht moet er komen voor preventie en onderzoek naar borstkanker en andere vrouwelijke vormen van kanker (bijna 50 procent). Nog eens één op de vier vrouwen geeft aan meer aandacht te willen voor gewichtsproblemen. Een op de vijf vrouwen heeft geen behoefte aan extra zorg.

Extra vrouwspecifieke vergoedingen
Dieneke Mandema, directeur Commercie Agis: “Vrouwen gooien graag het roer om en zijn bereid voor vrouwspecifieke zorg van zorgverzekeraar te switchen. Een kwart van de vrouwen overweegt dit. Agis maakt zich sterk voor verbeterde zorg voor vrouwen door het verstrekken van extra vrouwspecifieke vergoedingen, goede ondersteuning, preventie en nazorg op veel terreinen van de gezondheidszorg voor vrouwen”. Ook wees de zorgverzekeraar voor borstkanker en incontinentie bij de vrouw voorkeursziekenhuizen aan.

Op www.agisweb.nl/vrouwen en zorgvoorvrouwen.hyves.nl worden vrouwen uitgenodigd om hun ervaringen, wensen en behoeften als het gaat om zorg kenbaar te maken.

Plaats een reactie