Nederlandse vrouw geeft eigen geluk cijfer 7,5

0
544

De Nederlandse vrouw geeft haar eigen levensgeluk gemiddeld een 7,5. Vrouwen zijn gemiddeld genomen gelukkiger als zij kinderen hebben, hoog opgeleid zijn en een betaalde baan hebben. Zij zijn het afgelopen jaar minder vaak ziek geweest dan vrouwen met een lager gelukscijfer en voelen zich vaker gezond en energiek. Dit blijkt uit onderzoek naar geluksbeleving van onderzoeksbureau Qidos, in opdracht van vrouwenverzekeraar Energiek en Lof Media.

Het onderzoek werd uitgevoerd onder ruim 500, veelal werkende, vrouwen met een gemiddelde leeftijd van 38,7. 80% van hen woont samen of is getrouwd, en 74% van hen heeft kinderen. Zij vinden vooral hun gezin, relatie en sociale leven belangrijk, en geven hun geluksbeleving gemiddeld een 7,5. Vrouwen met een levensmotto scoren hoger op tevredenheid over hun leven, dan vrouwen zonder motto. Hoe dat motto luidt, maakt hierbij geen verschil.

‘Zondig in stijl’ of ‘pluk de dag’!
Zo’n 65% van de onderzochte vrouwen geeft aan een levensmotto te hebben, zoals: ‘Geluk is geen doel, maar de weg ernaar toe’, ‘Haal elke dag het beste uit jezelf’ en ‘Feel good, look good, do good’. Vrouwen met een motto zijn met een gemiddeld gelukscijfer van een 7,8 gelukkiger dan vrouwen zonder motto (7,1). Belangrijk is dat een levensmotto persoonlijk gekozen is. De betekenis van het motto kan dus variëren, van het gelovige ‘Heb de Heere lief’ tot het zeer materialistische ‘een dag niet geshopt is een dag niet geleefd’. Op www.jouwmotto.nl kunnen vrouwen een persoonlijk motto kiezen, en lezen hoe zij hun motto in hun voordeel kunnen laten werken.

Thuis vaak met werk bezig
Het merendeel van de vrouwen uit het onderzoek (83%) heeft een betaalde baan. Deze vrouwen zijn met een 7,6 gemiddeld genomen gelukkiger dan vrouwen zonder betaalde baan (7,1). Nederlandse vrouwen werken voornamelijk voor het salaris, hun ontwikkeling, sociale contacten en het inzetten van talenten en kennis. Hoewel ze aangeven dat ze de werkdruk goed aan kunnen en ze over het algemeen tevreden zijn met de ondersteuning thuis, staat het ‘werk-thuis conflict’ het geluk van vrouwen toch regelmatig in de weg. Bijna een derde van de respondenten is thuis vaak of altijd met het werk bezig. Meer dan de helft van de respondenten geeft aan ontevreden te zijn over de tijd die zij voor zichzelf hebben.

Gezonder = gelukkiger
Het onderzoek toont aan dat vrouwen die gezond en gevarieerd eten en sporten, gemiddeld genomen gelukkiger zijn. Een derde van de onderzochte vrouwen wil wel meer sporten, maar mist hiervoor de tijd. Iets meer dan de helft van de respondenten (54%) geeft aan gezonder en meer gevarieerd te willen eten.

Het onderzoek
Qidos voerde online kwalitatief onderzoek uit onder 507 vrouwen van gemiddeld 38,7 jaar oud. De vrouwen waren veelal hoogopgeleide, werkende vrouwen (gemiddeld 29 uur per week) met een relatie en/of gezin. Het onderzoek richtte zich behalve op de geluksbeleving van vrouwen, ook op werk, privé en gezondheid als beïnvloeders van het geluksgevoel. Het onderzoek werd uitgevoerd in juli 2011. De uitgebreide onderzoeksresultaten zijn te vinden op www.jouwmotto.nl.