Nederlandse vroedvrouwen krijgen eigen hoogleraar

VU medisch centrum heeft per 1 augustus een bijzonder hoogleraar midwifery science aangesteld, die onderzoek gaat doen naar het werk van verloskundigen. Eileen Hutton is de eerste verloskundige die in Nederland een leerstoel bezet. Hutton: ‘De tijd is rijp voor structureel wetenschappelijk onderzoek naar het unieke Nederlandse verloskundige systeem. Onderzoek is belangrijk om de zorg voor vrouwen en baby’s rond zwangerschap en geboorte voortdurend te blijven verbeteren.’

Professor Hutton zal zich voornamelijk richten op onderzoek naar de kwaliteit van de verloskundige zorg in Nederland. Naast haar leerstoel is zij wetenschappelijk docent en onderzoeker aan de McMaster University in Hamilton, Canada. Jarenlang was zij ook werkzaam als verloskundige. Het verloskundige systeem in Canada is vergelijkbaar met dat in Nederland, omdat het in de jaren ’90 is opgezet naar Nederlands model. In beide landen hebben laag-risicozwangeren de keuze uit een thuis- of ziekenhuisbevalling onder begeleiding van een verloskundige.

In Nederland zijn de afgelopen jaren kritische geluiden te horen over dit systeem, onder andere wat betreft de thuisbevalling. Omdat wetenschappelijke informatie veelal ontbreekt, wordt deze discussie vaak gevoerd op basis van emoties en belangen. Inmiddels heeft recent wetenschappelijk onderzoek naar thuisbevallen aangetoond dat dit net zo veilig is als bevallen in het ziekenhuis. Meer onderzoek naar het Nederlandse verloskundige systeem kan laten zien waar werkelijke verbeteringen moeten worden gevonden. Inmiddels raakt ook de overheid steeds meer overtuigd van het belang van wetenschappelijk onderzoek.

De Academie Verloskunde Amsterdam–Groningen (AVAG) heeft hiertoe in samenwerking met het onderzoeksinstituut EMGO+ van VUmc al eerste stappen gezet door in 2008 een grote nationale studie te starten naar de zorg van eerstelijns verloskundigen (Deliver). Het onderzoek van de nieuwe afdeling midwifery science van EMGO+ richt zich op het verder begrijpen van zwangerschap en geboorte. Professor Hutton zal samen met haar onderzoeksgroep vragen beantwoorden als: ‘Hoe verloopt de samenwerking tussen verloskundigen en andere zorgprofessionals? Is de zorg voldoende toegankelijk? Welke vormen van pijnbestrijding zijn effectief?’ Alles om de zorg voor moeder en kind rond zwangerschap en geboorte zo goed mogelijk te laten verlopen.

Al sinds 2008 werkt VU medisch centrum samen met de Academie Verloskunde Amsterdam-Groningen, die Eileen Hutton heeft voorgedragen. De leerstoel wordt gefinancierd door de stichting KVV 1861, die als doelstelling heeft om de academisering van de eerstelijns verloskunde te bevorderen.

Plaats een reactie