Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit in 2012

0
690

Vanaf 1 januari 2012 vormen de 3 inspectiediensten van het ministerie van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie (EL&I) een nieuwe organisatie onder de naam Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA).

De NVWA is het resultaat van de fusie van de Algemene Inspectiedienst, de Plantenziektenkundige Dienst en de Voedsel en Waren Autoriteit. Deze 3 organisaties hebben de afgelopen 2 jaar onder de werknaam nieuwe Voedsel en Waren Autoriteit samengewerkt. Op 1 januari 2012 is het fusieproces afgerond en vormen zij dus samen de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit.

Staatssecretaris Henk Bleker heeft deze naam op woensdag 16 november bekendgemaakt tijdens een debat in de Tweede Kamer over de NVWA. De naamswijziging zal gefaseerd worden ingevoerd, te beginnen met de zichtbare naamsuitingen als briefpapier en logo’s.

De Engelse naam van de NVWA is ‘Netherlands Food and Consumer Product Safety Authority’. De Franse en Duitse naam luiden ‘Autorité néerlandaise de surveillance des produits de consommation’ en ‘Niederländische Behörde für Lebensmittel- und Produktsicherheit’.