Nederlandse verslavingskliniek op Curaçao slaat aan

Een jaar geleden opende Jellinek de eerste Nederlandstalige verslavingskliniek in het buitenland: Jellinek Retreat. Wat in eerste instantie een luxe kliniek voor de ‘rich en famous’ zou worden, blijkt een jaar na opening toch vooral ondernemers, hoog opgeleide professionals en medici aan te trekken. Allen met veel verantwoordelijkheid, stress en weinig tijd.

‘Dit komt waarschijnlijk door onze intensieve, kortdurende behandeling van gemiddeld vier weken en de mogelijkheden die wij bieden om contact te onderhouden met het thuisfront of de zaak’, vertelt Chris Boek, psychiater en chef de clinique van Jellinek Retreat. ‘Wij betuttelen mensen niet, maar wijzen mensen op hun eigen verantwoordelijkheid.’ Juist de mensen die gewend zijn hun eigen boontjes te doppen, trekt dit aan.

Discretie
Mensen met een verantwoordelijke functie of positie, ervaren een constante druk om te presteren en moeten alsmaar doorgaan. Juist deze mensen zijn gevoelig om overspannen te raken of hun toevlucht te zoeken in drank en/of cocaïne. Toch is het voor deze mensen lastig om zich te laten behandelen. Vaak is tijd een groot probleem en daarnaast speelt discretie een belangrijke rol. Als uitkomt dat zo iemand bijvoorbeeld teveel drinkt, verliezen ze wellicht hun klanten of patiënten. Curaçao is dan ver weg, anoniem en geeft hen een vakantiealibi.

Profiel cliënt
Na een jaar kan Jellinek Retreat een beeld van haar clientèle schetsen. De verhouding man-vrouw is fifty fifty. Dit is opvallend, want in de verslavingszorg is dit doorgaans 75% man en 25% vrouw. Dit komt doordat Jellinek Retreat niet alleen verslaving behandelt, maar ook psychische problemen zoals depressie, burn out, angst en obesitas. Het zijn met name vrouwen die zich hiervoor laten behandelen. De grootste groep is tussen de 30 en 50 jaar, al melden zich sinds kort ook meer jongeren aan. Ook deze groep kan te maken hebben met grote druk (studie, carrière maken). ‘We merken dat er steeds meer behoefte is aan een goed behandelprogramma voor 16-plussers,’ vertelt Boek. ‘Daarom zijn we bezig met het voorbereiden van een jongerengroep voor komende zomervakantie.’

Een derde van de cliënten meldt zich met burn out, depressie, angst of obesitas. De overige 66% komt voor verslavingsproblematiek, waarvan de helft daarnaast een depressie of angststoornis heeft. ’Deze combinatie komt vaak voor en kunnen wij hier goed behandelen’, vertelt Boek verder. ‘Het grootste deel van onze cliënten dat komt voor verslaving heeft primair problemen met alcohol, soms in combinatie met een cocaïne- of cannabisverslaving.’ Dat Retreat zowel verslaving als psychische problematiek behandelt, wordt door de cliënten als prettig ervaren. Zij geven aan veel van elkaar te leren.

Medisch toerisme
Medisch toerisme is niet nieuw. Een verslavingskliniek in het buitenland waar mensen in de Nederlandse taal behandeld worden, is wel uniek. Voorheen weken mensen uit naar Engelstalige klinieken, maar praten over je diepste gevoelens is toch het prettigst in het Nederlands. Mensen zijn blijkbaar bereid te reizen voor een behandeling. Het aangename klimaat en de comfortabele omstandigheden zijn hiervoor belangrijke factoren, maar dat mensen de deur achter zich dicht kunnen trekken en zich helemaal op de behandeling kunnen focussen, vinden mensen het meest belangrijk.

Jellinek
Jellinek Retreat profiteert van 100 jaar kennis en ervaring die Jellinek heeft opgebouwd met het behandelen van verslaving en psychische klachten. Jellinek is onderdeel van Arkin en biedt een groot aantal ambulante en klinische behandelprogramma’s. Daarnaast is Jellinek actief op het gebied van preventie.

Plaats een reactie