Nederlandse topspelers technologie en gezondheidszorg werken samen aan zorginnovaties

Het UMC Utrecht, de Universiteit Utrecht (UU), de Technische Universiteit Eindhoven (TU/e) en Philips bundelen hun kennis, kunde en innovatiekracht om samen te werken aan onderzoek en ontwikkeling van nieuwe diagnose- en behandelmethoden waarbij medische beeldvorming wordt ingezet. Dit hebben zij dinsdag 3 april 2012 bekend gemaakt.

Binnen het nieuw op te richten Institute for Diagnostic and Interventional Imaging gaan zij zich richten op het effectiever behandelen van kanker, hersenaandoeningen en hart- en vaatziekten. De publiek-private samenwerking is essentieel om sneller nieuwe medische oplossingen te ontwikkelen die gerichter en sneller kunnen worden ingezet om de patiëntenzorg te verbeteren en efficiënter te maken.

Het consortium richt zich op de ontwikkeling van nieuwe beeldgestuurde minimaal ingrijpende behandelingen op basis van hoge precisie MRI- en röntgenbeeldvorming. Daarnaast dragen de 2, 3 en 4D-beelden die met deze technologieën kunnen worden gemaakt steeds meer waardevolle informatie over de patiënt in zich. De partijen willen die medische informatie verder ontsluiten en inzetten bij nieuwe behandelmethoden. Ook de ontwikkeling van navigatietechnologieën om dit soort behandelingen nauwkeuriger en minder complex te maken is onderdeel van de samenwerking.

‘Opereren zonder te snijden’
Door medische en technische ontwikkelingen zijn behandelingen met een katheter of naald, of zelfs door zonder het lichaam in te gaan door beeldgestuurde straling van buitenaf met röntgen of ultrageluid, steeds vaker een alternatief voor open chirurgie. Deze behandeling kan nauwkeuriger zijn en is minder belastend voor de patiënt. Dat kan ervoor zorgen dat de patient eerder het ziekenhuis kan verlaten. Daarom speelt medische beeldvorming een toenemende rol van belang bij het vinden van antwoorden op de stijgende zorgvraag, het steeds nijpender tekort aan personeel en de stijgende kosten van de gezondheidszorg.

Publiek-private samenwerking
Door de kennis en kostbare, complexe innovatiefaciliteiten van de consortiumpartners te delen, zoals klinische laboratoria in het UMC Utrecht en de onderzoeksfaciliteiten voor scannertechnologieën op de High Tech Campus Eindhoven, wordt samenwerken eenvoudiger en wordt innovatie versneld. De opgebouwde kennis, methodologie, software en technologie van academische wetenschap en industriële R&D zullen worden vertaald naar industriële productie van nieuwe systemen die kunnen worden ingezet in de klinische praktijk. De ontwikkel en productielocatie van Philips in Best zal een belangrijke rol spelen in het naar de markt brengen en bij de patiënt krijgen van de nieuwe oplossingen die het initiatief voortbrengt. De samenwerking zal in de toekomst worden uitgebreid met andere innovatieve private bedrijven.

Oproep World Health Organization (WHO)
Het IDII maakt deel uit van het Innovative Medical Devices Initiative NL (IMDI.nl). Dit is opgericht na een oproep van de WHO in 2007 om meer technologische innovatie in de gezondheidszorg. Dit heeft als doel de Nederlandse kennisinfrastructuur op het gebied van de medical devices te versterken. Hiermee beoogt het IDMI.nl om bii te dragen aan een veilige, betaalbare en bemensbare gezondheidszorg in Nederland. Ook hoopt het IMDI.nl hiermee een belangrijke bijdrage te leveren aan de economie en de wetenschap in Nederland.

Met het initiatief bevestigt Nederland zijn voortrekkersrol op het gebied van innovatie in de gezondheidszorg. De vooraanstaande internationale economische en wetenschappelijke concurrentiepositie van Nederland op het gebied van medische beeldvorming wordt met het initiatief verder versterkt.

Quotes
Frans van Houten, CEO Royal Philips Electronics: “We creëren vandaag een krachtige driehoek van academia, bedrijfsleven en de klinische praktijk ter verbetering van onze gezondheidszorg. Dit initiatief betrekt alle partijen dieper en vroeger in het innovatieproces, en geeft Philips nieuwe waardevolle inzichten vanuit de meest actuele klinische praktijk. Alleen door samen te werken kunnen nieuwe veelbelovende medische oplossingen sneller worden ontwikkeld en worden ingezet in de wereldwijde gezondheidszorg.”

Dr.ir. Arno Peels, voorzitter van het College van Bestuur van de TU/e: “De meerwaarde van deze publiek-private samenwerking is: snellere innovatie, daarmee eerder oplossingen voor maatschappelijke problemen en dus snellere economische resultaten. Het past naadloos in onze inzet voor het topsectorenbeleid: vernieuwing in zowel maatschappij als economie. Vernieuwing om te komen tot oplossingen voor grote maatschappelijke uitdagingen.”

Jan Kimpen, voorzitter Raad van Bestuur Universitair Medisch Centrum Utrecht: “ ‘Imaging’ is een veelbelovende en zeer veelzijdige techniek die op talloze wijze kan worden ingezet voor de patiëntenzorg. Met deze samenwerking kunnen we innovatie dichtbij de patiënt organiseren. Zodoende hebben we geen vier, maar eigenlijk vijf partners!”

Mr. Yvonne van Rooy, voorzitter van het College van Bestuur van de Universiteit Utrecht: “Het Utrecht Science Park heeft met het UMC Utrecht en de faculteiten bèta en diergeneeskunde een unieke concentratie van kennisinstituten op het gebied van de Lifesciences. Dankzij de strategische alliantie met de TU/e vormen we op het perspectiefvolle snijvlak van technologie en levenswetenschappen een sterke partner voor het bedrijfsleven, zowel nationaal als Europees. Dit nieuwe consortium getuigt hiervan.”

Plaats een reactie