Nederlandse overheid en koepelorganisaties bespreken Duitse dioxinecrisis

De nieuwe Voedsel en Waren Autoriteit (nVWA) houdt de vinger stevig aan de pols wat betreft de dioxinecrisis in Duitsland. De nVWA heeft woensdagmiddag 5 januari een overleg georganiseerd met alle betrokken Nederlandse partijen, zoals ministeries, productschappen en betrokken sectororganisaties. Ook is er doorlopend contact met de Duitse overheden en de Europese Commissie.

Voor zover nu bekend en op basis van de door Duitsland aangeleverde gegevens, lijkt de betrokkenheid van Nederland zeer beperkt en het risico voor de volksgezondheid minimaal. De Nederlandse betrokkenheid beperkt zich tot 2 partijen eieren (in totaal 136.000 stuks) die aan Nederland geleverd zijn. Deze zijn verwerkt in 2 bedrijven die eiproducten produceren bestemd voor de levensmiddelenindustrie. Een gedeelte van deze eiproducten is geleverd aan een andere lidstaat in Europa; een ander deel is in Nederland verder verwerkt.

In opdracht van de nVWA heeft het ControleBureau voor Pluimvee, Eieren en Eiproducten (CPE) deze partijen getraceerd. Voor zover deze eiproducten nog aanwezig zijn, zijn deze inmiddels geblokkeerd. Een klein gedeelte kan in de voedselketen terecht zijn gekomen. Gezien de kleine aantallen en de verdunning is het risico voor de volksgezondheid minimaal.

Vandaag heeft de Europese Commissie via haar RASFF-systeem (Europees waarschuwingssysteem) de stand van zaken over de Duitse dioxinezaken gegeven. Op basis van de verkregen informatie zijn er geen leveranties geweest van voedervetten, mengvoeders, vlees of melk buiten Duitsland.

Plaats een reactie