Nederlandse dieren worden vergeten

Tienduizenden Nederlandse dieren worden aan hun lot overgelaten, zijn niet beschermd en hoeven evenmin te rekenen op hulp van de Nederlandse overheid. Dat werd meerdere malen pijnlijk duidelijk in contacten met de verantwoordelijke staatssecretarissen en minister van LVV.

Het gaat hier om dieren die in het Koninkrijk Nederland leven in Caribisch Nederland (Bonaire, Sint Eustatius en Saba) en de zelfstandige landen Aruba, Curaçao en Sint Maarten. Meerdere malen heeft de Nederlandse Stichting Dierenhulp voor deze dieren aandacht gevraagd. Met als belangrijke vraag of dierenwelzijn op de politieke agenda geplaatst kon worden. Telkens was het antwoord dat de verantwoordelijkheden bij de eilanden zelf lagen. Anders gezegd de politieke agenda van de Nederlandse overheid en verantwoordelijke staatsecretaris van Koninkrijksrelaties werd niet aangevuld met dit belangrijke punt.

Kromme situatie
In een gesprek met huidig minister Henk Kamp, destijds werkzaam als commissaris voor de BES eilanden werd aangegeven dat het niet in het werkbestek stond. Waarbij Minister Kamp aangaf dierenwelzijn een belangrijk agendapunt te vinden, waren zijn handen gebonden.

‘Het is moeilijk uit te leggen dat dieren in Nederland, beter beschermd zijn dan dieren die in het Koninkrijk geboren worden en leven. Terwijl wel tal van Nederlandse wetten en regels ingevoerd werden op 10 oktober 2010. Dieren blijven een ondergeschoven kindje binnen de Nederlandse politiek. En dat is een trieste constatering.’ Reageert Mark Erwin Vos van Stichting Dierenhulp.

Stichting Dierenhulp is daarop met een team van juristen aan het werk gegaan en heeft in samenspraak met lokale eiland vertegenwoordigers een aantal intentieverklaringen opgesteld. De afgelopen twee jaar is er hard gewerkt aan het opstellen van wetgeving en wetsvoorstellen die later dit jaar gepresenteerd zullen worden.

‘Het is toch te gek voor woorden dat dieren er zo bij bungelen. Wetgeving en vooral de naleving ervan is van groot belang. Handel in exotische diersoorten, maar ook het houden van honden en hanengevechten hebben er plaats. Men weet het maar doet niets. Geen wetgeving en belangrijker geen naleving van die regelgeving die wel bestaat. Voor ons tellen deze dieren wel mee. Daarom maken wij ons ook hard voor deze Nederlandse dieren. Immers Nederland laat deze dieren aan hun lot over.’ Aldus Vos.

Directe aanpak
Stichting Dierenhulp is een vrijwilligersorganisatie die zonder overheidssubsidies of inkomsten van loterijen haar doelstellingen nastreeft. En zelfstandig is men in 2008 gestart met de aanpak van de zwerfdierenpopulatie. In de afgelopen jaren werden door Stichting Dierenhulp 4000 dieren gratis gesteriliseerd. Wat er voor gezorgd heeft dat ruim 45.000 dieren niet geboren werden. Dieren die op straat hadden geleefd en een onzeker bestaan hadden gekend. Op de website www.dierenhulp.nl zijn de werkzaamheden en vorderingen zichtbaar en kunt u het vrijwilligerswerk steunen.

‘Het zijn Nederlandse dieren. Bovendien zijn de BES eilanden bijzondere gemeenten van Nederland. Dieren hebben rechten en wij komen op voor hun rechten in het koninkrijk Nederland. Ook al verzaakt de politiek.’ Reageert Vos.

Plaats een reactie