Nederlandse burger positief over gezondheidszorg

  0
  499

  Nederland onderscheidt zich internationaal positief op de toegankelijkheid van de gezondheidszorg, maar er blijven ook kansen liggen. Dat blijkt uit een enquête onder bijna 20.000 burgers in 11 landen. Het Nederlandse deel van het onderzoek is uitgevoerd door de afdeling IQ healthcare van het UMC St Radboud.

  Internationaal onderzoek
  Het Amerikaanse Commonwealth Fund laat jaarlijks een onderzoek uitvoeren om inzicht te krijgen in het functioneren van nationale gezondheidszorgsystemen. Door het internationale karakter is het mogelijk om sterke en zwakke punten aan te wijzen. Ook kunnen in de loop der jaren trends zichtbaar worden.

  Het onderzoek van 2010 richtte zich op de ervaringen van de burgers in de deelnemende landen. In voorgaande jaren stonden ervaringen van onder andere chronisch zieken en medische beroepsbeoefenaren centraal.

  Sterke punten
  Sterk punt van de Nederlandse gezondheidszorg is de toegankelijkheid. Tussen de 70 en 80 procent van de Nederlandse respondenten kon dezelfde of de volgende dag terecht voor een afspraak met de huisarts. Ook de medisch specialistische zorg is goed toegankelijk. Meer dan driekwart van de respondenten kon binnen vier weken bij een medisch specialist terecht. De gemiddelde Nederlandse burger ervaart weinig financiële belemmeringen. Dit komt door de gratis toegankelijke huisartsenzorg en de relatief lage eigen bijdragen. Hiermee scoort de Nederlandse gezondheidszorg internationaal goed op het punt van zowel de fysieke als financiële toegankelijkheid.

  Het preventiebeleid voor risicopopulaties, bijvoorbeeld hartpatiënten of patiënten met diabetes, wordt adequaat uitgevoerd. Nederlandse respondenten ervaren weinig problemen met de coördinatie van zorg en rapporteren weinig medische fouten.
  De communicatie van de Nederlandse huisarts is goed in vergelijking met andere landen.

  Extra aandacht

  Toch blijven er ook kansen liggen. De Nederlandse gezondheidszorg blijft achter als het gaat om darmkankerscreening. Verder doet de huisarts weinig aan leefstijlbegeleiding, zowel van mensen met bijvoorbeeld overgewicht, als van mensen met een chronische aandoening voor wie begeleiding op het gebied van voeding, bewegen of stress relevant is. Verder is het aantal onterechte bezoeken aan de Spoedeisende Hulp hoog en zou er vanuit de huisartspraktijk extra aandacht moeten zijn voor medicatiebewaking. De huisarts zou in individuele gevallen meer ondersteuning kunnen bieden bij de coördinatie van zorg.

  Trends

  Trends over de afgelopen jaren laten zien dat de telefonische bereikbaarheid van de huisartsenpraktijk sterk is verbeterd. Het percentage Nederlandse gezinnen dat het afgelopen jaar niets heeft betaald voor medische behandelingen of diensten is sterk gedaald. Dit is het gevolg van de invoering van de eigen bijdrage aan de ziektekosten. Toch wordt dit niet als een belemmering ervaren.

  Dit jaar namen de Verenigde Staten, Canada, Nieuw Zeeland, Australië, Duitsland, Frankrijk, Noorwegen, het Verenigd Koninkrijk, Zweden, Zwitserland en Nederland aan het onderzoek deel.