Nederlandse biotech klimt op wereldranglijst

De Nederlandse ‘rode’ biotechsector, waarbij het gaat om toepassingen van de biotechnologie in de gezondheidszorg, stijgt op de internationale ranglijst van de top clusters. In Nederland is een groot aantal bedrijven werkzaam in deze sector en groeit het aantal private investeringen door durfkapitalisten. Er moet echter nog veel gebeuren om echt bij de top te horen. Zo moet de ‘business expertise’ vergroot worden en de onderlinge samenwerking geïntensiveerd worden. Dit staat in de Biotech Outlook 2010, vandaag gepresenteerd door het Life Sciences & Health Innovatie Programma en Nyenrode Business Universiteit.

De life sciences en health sector, ook wel de ‘rode’ biotechsector genoemd, houdt zich bezig met exploratief en klinisch onderzoek naar nieuwe diagnostica, medicijnen en behandelingsmethoden gebaseerd op biologische materialen. Ontwikkelingen in deze sector maken het mogelijk bij ziektebeelden eerder of preventief maatregelen te nemen. Daarnaast leiden deze ontwikkelingen tot medicijnen voor moeilijk of nu nog onbehandelbare ziektes en tot biomaterialen zoals kunstmatige huid en biologische gewrichten.

Boston kampioen
Het Life Sciences & Health Innovatie Programma (LSH) en het Nyenrode Life Sciences & Healthcare Institute presenteren vandaag de eerste Biotech Outlook, waarin het Nederlandse cluster op het gebied van ‘rode’ biotech vergeleken is met de internationale top (zeven clusters). De output is gemeten op basis van aantal producten, gezamenlijke omzet, aantal actieve bedrijven binnen de sector, de werkgelegenheid die de sector genereert, de publieke investeringen en de private investeringen. Nederland scoort daarbij, als we kijken naar het aantal bedrijven, boven gemiddeld. Op de overige criteria presteren we echter onder gemiddeld. Nederland scoort met name laag in aantal producten en omzet. Het Boston/Massachusetts cluster is de wereldwijde kampioen.

Goed of slechts nieuws?
“Kijken we naar de ontwikkeling, dan groeien we harder dan de rest.” zegt Willem de Laat, managing director van LSH. “We lijken dus met een inhaalslag bezig te zijn. Alleen gaat die inhaalslag te langzaam, waardoor omzet- en werkgelegenheidsgroei nog achter blijven. We gaan in de juiste richting, maar er moet nog veel gebeuren.” De Biotech Outlook doet aanbevelingen waarbij de noodzaak tot verdere clustervorming en nog betere samenwerking de boventoon voeren: creëer nationale en internationale allianties en werk samen met zorginstellingen, patiëntenverenigingen en zorgverzekeraars. Vergroot de ‘business expertise’ en consolideer in publiek-private samenwerkingen. De Laat: “Het succes van de Nederlandse life sciences en health sector is sterk afhankelijk van de samenwerking tussen de stakeholders. De start voor deze clustervorming is reeds ingezet door het LSH Innovatie Programma en de samenwerking tussen de technologische topinstituten Center for Translational Molecular Medicine (CTMM), TI Pharma en BioMedical Materials program (BMM). Nu is het zaak de continuïteit te waarborgen en Nederland als Kennisland nog sterker te positioneren.”

Vertrouwen in de sector
De Biotech Outlook geeft ook een duidelijk signaal af richting de politiek: de sector is gebaat bij een langere termijn visie en meer consistentie, zodat dit aansluit bij de lange ontwikkeltijden in de sector. Daarbij is aandacht voor de latere fases in het productontwikkelproces van belang. “Het bedrijfsleven investeert hier al in, Nederland groeit momenteel het snelst op het terrein van private investeringen. Het vertrouwen, inzicht en geloof in de sector is er dus. Het is nu zaak dat ook de politiek de rijen sluit.”

In vergelijking met 2007 heeft de Nederlandse ‘rode’ biotechsector een grote groei doorgemaakt. In 2008 groeide het aantal private investeringen door durfkapitalisten in beursgenoteerde bedrijven met maar liefst 21 procent. LSH en Nyenrode noemen dit bijzonder aangezien afgelopen jaar deze investeringen wereldwijd met gemiddeld 37 procent daalden als gevolg van de financiële crisis. Ook de groei in het aantal producten (64%) en het aantal bedrijven (11%) was in Nederland in 2008 boven gemiddeld.

Over Biotech Outlook 2010
In opdracht van het LSH Innovatieprogramma doet het Nyenrode Life Sciences & Healthcare Institute in samenwerking met The Decision Group jaarlijks onderzoek naar de positie van het Nederlandse life sciences en health cluster in vergelijking met de internationale top. Gekeken wordt naar de prestatie en vooruitgang op zes verschillende vlakken: aantal producten, omzet, aantal bedrijven, werkgelegenheid, publieke- en private investeringen. De samenstelling van deze Outlook is een onderdeel van een lopend onderzoeksprogramma over de prestatie en vooruitgang van de Nederlandse ‘rode‘ biotech sector als resultaat van voorgenomen strategisch beleid. De zeven clusters waarmee Nederland is vergeleken zijn regio Boston, regio San Diego, regio Research Triangle Park (USA), Groot-Brittannië, Zwitserland, Medicon Valley (Zweden en Denemarken) en regio München. Het rapport kan gedownload worden via www.biotechoutlook2010.com.

Over LSH
Het Life Sciences & Health Innovatie Programma is een gezamenlijk initiatief van het bedrijfsleven en universiteiten om het innovatie en investeringsklimaat binnen de life sciences en health sector te verbeteren. De betrokken partijen die hiervoor de krachten bundelen binnen de life sciences en health sector zijn de drie topinstituten CTMM, TI Pharma en BMM, NGI, regionale organisaties, universiteiten, de EVD, het TWA netwerk, de NFIA en de brancheverenigingen Niaba, Nefarma en BioFarmind. Aan LSH is een zogenaamde ‘High Profile Group’ verbonden die fungeert als denktank voor de sector. Het LSH programmabureau wordt ondersteund door het Ministerie van Economische Zaken. Meer informatie op www.lifescienceshealth.com.

Plaats een reactie