Nederlandse betrokkenheid bij besmette komkommers nog steeds niet zeker

Na overleg met de Europese autoriteiten bleek vanmiddag dat de mogelijke betrokkenheid van een Nederlands bedrijf bij de EHEC besmettingen nog steeds niet vast staat. Wel is er sprake van een mogelijke leverancier uit Nederland.

De nVWA heeft preventief een inspectie uitgevoerd bij dit bedrijf om te traceren of komkommers uit Spanje aanwezig zijn. Uit de resultaten blijkt dat het betrokken Nederlandse bedrijf geen zaken doet met betrokken Spaanse bedrijven en geen Spaanse komkommers aanwezig waren. De nVWA blijft alert op mogelijke andere meldingen en zal daar waar nodig direct optreden om de volksgezondheid in Nederland zo goed mogelijk te borgen.

Afgelopen week is in Duitsland een verband gelegd tussen besmetting met EHEC en groenten. De Europese Commissie maakte 27 mei 2011 bekend dat het om Spaanse komkommers gaat.

EHEC is een bacterie waar de mens erg ziek van kan worden en zelfs kan komen te overlijden. In Nederland is tot nu toe één patiënte gemeld met deze bacterie; zij is zeer waarschijnlijk in Duitsland besmet geraakt.

De AID, PD en VWA bouwen aan één nieuwe Voedsel en Waren Autoriteit

Plaats een reactie