Nederlands verpleeghuissysteem uniek in de wereld

0
499

Het Nederlandse systeem van verpleeghuisartsen die werken in verpleeghuizen is uniek in de wereld. Scheidend hoogleraar verpleeghuisgeneeskunde Miel Ribbe benadrukte in zijn afscheidsrede dan ook de waarde van deze sector. Ook de staatssecretaris van VWS Marlies Veldhuijzen van Zanten was aanwezig. Zij accentueerde het belang van de nieuwe naam van het vakgebied: ouderengeneeskunde. Ook buiten de verpleeghuizen hebben de ouderen namelijk groot belang bij de kennis van deze professionals.

Door de vergrijzing komt de langdurige zorg, waartoe de verpleeghuissector behoort, toenemend onder druk te staan. Nederland heeft 350 verpleeghuizen en met 65.250 bedden is de verpleeghuissector in omvang aanzienlijk groter dan de 54.250 bedden in ziekenhuizen. Dankzij het mondiaal unieke Nederlandse systeem waarbij verpleeghuisartsen in onze verpleeghuizen werkzaam zijn, dragen zij bij aan de vermindering van ziektelast, aan behoud en waar mogelijk herwinnen van functionele zelfstandigheid, aan verhoging van kwaliteit van leven en bij het naderend levenseinde aan een waardig stervensproces. Hoogleraar verpleeghuisgeneeskunde Miel Ribbe benadrukte in zijn afscheidsrede dan ook de waarde van deze sector.

Staatssecretaris Veldhuijzen van Zanten ging in op het belang van de echt kwetsbare ouderen. “Zij zullen in de toekomst steeds minder vaak naar het verpleeghuis verhuizen. Maar ze hebben wel een complexe zorgvraag, die zo veel mogelijk in hun eigen omgeving beantwoord moet worden.” Daarom benadrukte Veldhuijzen het belang van een ‘constructieve samenwerking tussen huisartsen en ouderenartsen’. Verder wees de staatssecretaris op het belang van samenwerking met verzorgenden en verpleegkundigen. Deze beroepsgroep geeft de langdurige zorg ”een gouden rand” en daarin wil Veldhuijzen ook zeker investeren. Volgens haar is de ouderenarts bij uitstek getraind in de noodzakelijke samenwerking in de zorg voor ouderen. Haar pleidooi sluit naadloos aan bij de plannen van VUmc om huisartsgeneeskunde en verpleeghuisgeneeskunde samen te brengen in een nieuwe afdeling Huisartsgeneeskunde en Ouderengeneeskunde.