Nederlands-Duits telemedicineproject van start gegaan

0
596

Het grensoverschrijdende project ‘Telemedicine and Personalized Care’ is maandag 20 juni 2011 van start gegaan. In het kader van dit ‘majeure’ INTERREG-project zullen Nederlandse en Duitse ondernemingen, onderzoeksinstellingen en zorgorganisaties in de periode tot en met mei 2015 negen nieuwe telemedicinetoepassingen tot een marktrijp product ontwikkelen. De producten zijn bedoeld om bij te dragen aan verlaging van kosten, verbetering van de patiëntenzorg en vergroting van de kwaliteit van leven, in het bijzonder van oudere mensen.

Grensoverschrijdend onderzoek en ontwikkeling ten gunste van de patiënt

In dit project bundelen 29 kleine en middelgrote bedrijven (MKB), 14 wetenschappelijke instituten alsmede zorginstellingen en brancheorganisaties hun krachten. De kern van het partnerschap wordt gevormd door de Ontwikkelingsmaatschappij Oost Nederland NV uit Enschede, de Transferagentur Fachhochschule Münster GmbH, het Kompetenzzentrum Gesundheitswirtschaft Gewinet in Bad Essen, het Clustermanagement Gesundheitswirtschaft NRW in Bielefeld, Health Valley in Nijmegen en het Zorginnovatieforum in Groningen.

“Het project verbindt sterke partners van beide zijden van de grens met elkaar en creëert ideale omstandigheden voor kennis- en technologietransfer”, zo zegt Jan Oostenbrink, plaatsvervangend directeur-bestuurder van het Nederlands-Duitse gemeentelijke samenwerkingsverband EUREGIO. “Dit initiatief draagt bij aan versterking van het grensgebied als medisch-technologisch kerngebied. Bovendien verruimt het project de behandelingsmogelijkheden voor patiënten.”

Nieuwe therapieën voor patiënten
De projectpartners zullen in de komende vier jaar negen nieuwe telemedicinetoepassingen ontwikkelen. Zo zal onder andere de volksziekte diabetes worden behandeld: als onderdeel van het project zal een meetinstrument worden ontwikkeld dat aan de hand van traanvocht in de ogen de bloedsuikerwaarde kan vaststellen. Er is dan geen bloedafname meer nodig: de prik in de vingertop of het oorlelletje blijft achterwege. De meetgegevens zullen draadloos worden doorgestuurd aan een externe ontvanger, die de bloedsuikerwaarde registreert en voor de arts opslaat. Een dergelijk meetinstrument is tot nu toe niet op de markt voorhanden. De projectpartners beoordelen de commerciële potentie van dit product dan ook als hoog.

In een ander project werken onderzoekers en ontwikkelaars samen aan een speelse therapietoepassing. Voor mensen met een ziekte van de luchtwegen, voor wie het belangrijk is dat zij regelmatig hun longspieren door middel van het opblazen van een ballon trainen, zal een computerspel worden geprogrammeerd. Patiënten sturen dit spel aan met hun adem. Een sensor meet daarbij zowel de ademhalingssnelheid als het luchtvolume. Via dit systeem lossen de spelers spelopdrachten op waardoor zij hun ademmusculatuur trainen. Het interactieve karakter van het systeem zorgt ervoor dat de eentonigheid, die de gebruikelijke trainingsmethoden vaak kenmerkt, wordt doorbroken. De motivatie van de patiënt neemt toe en daarmee ook de discipline om regelmatig te oefenen. Een extra mogelijkheid van een dergelijke computersimulatie is het gebruik van internet om meet- en trainingsgegevens rechtstreeks aan de arts te zenden.

INTERREG-subsidiëring
Het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling (EFRO) en de ministeries van economische zaken van Nederland en de Duitse deelstaten Nordrhein-Westfalen en Niedersachsen ondersteunen dit project in het kader van het INTERREG IV A-programma ‘Deutschland-Nederland’ met een subsidiebijdrage van ca. 7,0 miljoen euro. Daar komt nog een bedrag van ca. 3,2 miljoen euro aan regionale private en publieke middelen bij. Het regionale INTERREG-programmamanagement bij de EUREGIO begeleidt het project.

Over INTERREG
INTERREG is een instrument binnen het Europese cohesie- en regiobeleid met het doel ontwikkelingsverschillen te verminderen en de sociaal-economische samenhang in de Europese Unie te versterken. In het kader van het INTERREG IV A-programma ‘Deutschland-Nederland 2007-2013’ stelt de Europese Unie uit het Europese Fonds voor Regionale Ontwikkeling (EFRO) een bedrag van 138,7 miljoen euro voor grensoverschrijdende projecten beschikbaar. Samen met de nationale en regionale cofinanciering bedraagt het totale investeringsvolume van het programma 294 miljoen euro.

Aan het INTERREG IV A-programma ‘Deutschland-Nederland 2007-2013’ nemen 14 partnerorganisaties deel. Dit zijn de ministeries van economische zaken van Nederland en de Duitse deelstaten Nordrhein-Westfalen en Niedersachsen, de Nederlandse provincies Groningen, Friesland, Drenthe, Overijssel, Gelderland, Noord-Brabant en Limburg alsmede de Eems Dollard Regio, de EUREGIO en de Euregio’s Rijn-Waal en rijn-maas-noord. Het programmagebied strekt zich uit over ongeveer 460 km van de Noordzeekust tot aan de Neder-Rijn en heeft een oppervlakte van 46.737 km2. Het aantal inwoners bedraagt 12,1 miljoen. Het accent ligt op stimulering van economie, technologie en innovatie, duurzame regionale ontwikkeling en verbetering van de maatschappelijke integratie.