Nederlands Auschwitz Comité verheugd over erkenning

0
583

‘Blijven herdenken om de herinnering levend te houden! Wij moeten ervoor zorgen dat ook op lange termijn deze belangrijke herdenking zeker wordt gesteld. De overheid speelt hierin een belangrijke rol’.

Met deze woorden werd op 30 januari 2011 de overheid opgeroepen invulling te geven aan het belang van de Holocaust/Auschwitzherdenking. De overheid heeft op eervolle wijze de handschoen opgepakt en erkent door middel van een woensdag 25 januari 2012 verschenen persbericht officieel het belang van aandacht voor het verhaal van de Holocaust en het borgen van de continuïteit van de Herdenking. De Staatssecretaris komt, zij het in aangepaste terminologie, geheel tegemoet aan het verzoek van het Nederlands Auschwitz Comité.

De Holocaust krijgt, aldus het persbericht, een waardige en prominente plek in het Nederlandse Herinnerings- en herdenkingslandschap. Het bestuur van het Nederlands Auschwitz Comité is buitengewoon verheugd over de toezeggingen en weet dat aan de erfenis van oprichters waardig invulling is gegeven. Nederlands Auschwitz Comité verheugd over erkenning

Vorig artikelAandacht nodig voor kwetsbare jongeren op arbeidsmarkt
Volgend artikelNederlandse vrouwen kiezen niet voor keizersnede zonder medische reden
Na de oorlog was er in Nederland weinig begrip voor de overlevenden van de concentratiekampen. Men zocht steun bij elkaar. Dat gebeurde ook toen er getuigen werden gezocht voor de te voeren processen tegen nazimisdadigers. Een van de gevolgen hiervan was de oprichting van het Nederlands Auschwitz Comité. In de jaren die volgden leverde het Comité voortdurend strijd voor een rechtvaardige behandeling van zowel de daders als de slachtoffers van de Jodenvervolging. Uiteindelijk groeide het NAC uit tot een begrip. Al meer dan vijftig jaar wordt op de laatste zondag in januari de bevrijding van het concentratiekamp Auschwitz herdacht. Herdenken is een van de pijlers van de activiteiten van het Comité. Educatie vormt een tweede. Het Comité investeert veel energie in de voorlichting van jongeren. Het hoopt zo bij deze doelgroep een grotere tolerantie en meer respect voor andere bevolkingsgroepen te bereiken.