Nederlanders willen zelf specialist kiezen

Nederlanders zijn best bereid om verder te reizen voor een betere arts, maar de meerderheid wil nog wel iets te kiezen hebben. Bijna alle Nederlanders (96%) verwachten dat de overheid komend jaar gaat bezuinigingen op de zorg. Een groot deel (89%) maakt zich zorgen om de bezuinigingen, maar bijna de helft van de Nederlanders denkt ook dat het mogelijk is kosten te besparen. Bijvoorbeeld door meer efficiëntie bij ziekenhuizen, het aanpakken van salarissen van specialisten en het stimuleren van een gezondere levensstijl. De resultaten komen uit het onderzoek van deNationale Zorgbarometer, uitgevoerd door Blauw Research in opdracht van Zorgverzekeraar VGZ.

Het is niemand ontgaan dat er bezuinigd moet worden op de zorg, maar een overgrote meerderheid (87%) verwacht dat dit ten koste zal gaan van de kwaliteit. De helft van de Nederlanders denkt dat er grote verschillen bestaan in kwaliteit tussen zorgverleners. Dit aantal is toegenomen ten opzichte van 2010 (11% vs. 7%).

Keuzevrijheid en kwaliteitsverschillen
Jeanette Horlings-Koetje, Directeur Zorginkoop bij VGZ: ‘Uit het onderzoek blijkt dat bijna alle Nederlanders het belangrijk vinden om inzicht te verkrijgen in de kwaliteitsverschillen in de gezondheidszorg. Hoewel een meerderheid aangeeft over onvoldoende kennis te beschikken om het kwaliteitsniveau van de zorg te bepalen, wil 63% toch zelf de zorgaanbieder kunnen kiezen. Nederlanders zijn ook bereid om verder te reizen als ze daarmee zeker zijn van een kwalitatief betere arts (78%) of wanneer ze elders sneller terecht kunnen (67%). Het bevestigt de keuzes die we hebben gemaakt in onze zorginkoop. We maken de kwaliteit van zorg inzichtelijk, waarbij onze klanten naar eigen inzicht zelf kunnen kiezen. Daarnaast maken we de belofte waar dat er ook daadwerkelijk iets valt te kiezen.’

Bezuinigingen gaan ten koste van kwaliteit
Nederlanders verwachten dat de wachtlijsten langer worden, dat specialisten minder aandacht hebben voor hun patiënt, dat er minder verpleegkundigen zijn en dat dit de kwaliteit van de behandelingen zal schaden, terwijl de diagnoses minder uitgebreid zullen zijn. Ruim de helft van de Nederlanders is positief over de kwaliteit van de zorg in Nederland. Slechts een derde van de ondervraagden (37%) denkt dat de zorg in het buitenland beter is. Het belangrijkste vindt men de informatie-uitwisseling en persoonlijke aandacht. Net als vorig jaar vinden Nederlanders dat de kwaliteit hiervan te verbeteren is.

Solidariteit in de zorg onder druk
Als Nederlanders moeten kiezen welke maatregelen er genomen kunnen worden, valt op dat 63% vindt dat rokers zelf moeten gaan betalen voor hulp bij het stoppen met roken. Ook zijn er steeds meer Nederlanders die vinden dat zij niet hoeven te betalen voor de zorg van anderen (36%). Men betaalt liever een lagere zorgpremie en betaalt extra als men ziek wordt (25%). Bovendien neemt het percentage mensen toe dat vindt dat mensen die vaker ziek zijn ook meer premie moeten betalen (13% nu versus 9% in 2010).

De Nationale Zorgbarometer
De Nationale Zorgbarometer is een initiatief van Zorgverzekeraar VGZ en laat zien hoe Nederlanders denken over de zorg in Nederland. De Nationale Zorgbarometer meet het oordeel van de Nederlanders over de zorg en zorgverleners op basis van een aantal vaste thema’s. Daarnaast worden actuele vraagstukken aan de respondenten voorgelegd. Iedere Nederlander kan zijn of haar zorgwensen uiten en bijdragen aan de barometer op www.nationalezorgbarometer.nl.

Plaats een reactie