Nederlanders steeds afhankelijker van de auto

0
537

We kunnen steeds minder zonder de auto, maar op de langere termijn is deze afhankelijkheid alleen houdbaar als het wagenpark zich snel en volledig aanpast. Dit concludeert Hans Jeekel in zijn proefschrift De autoafhankelijke samenleving.

Jeekel becijfert voor het eerst hoe die afhankelijkheid in elkaar zit. Zo is bijvoorbeeld 40 % van de autoverplaatsingen ook niet op een andere manier te doen. Dit percentage neemt snel toe, en heeft bovendien gevolgen voor autoloze huishoudens. Jeekel promoveert op donderdag 14 april 2011 aan de Erasmus Universiteit Rotterdam.

In onze samenleving is sprake van frequent autogebruik, en soms van autoafhankelijkheid. Dat is de situatie waarin het voor een verplaatsing niet, of alleen maar heel lastig, mogelijk is om deze anders dan met de auto te maken. De promovendus rekende uit dat ongeveer 40 % van de huidige autoverplaatsingen nu al niet op een andere manier te doen is en dat dat percentage snel toeneemt.

Rond 2020 is nog slechts voor minder dan de helft van de autoverplaatsingen een alternatief. Een op de vijf Nederlandse huishoudens zijn autoloos. Hoe gaan zij de autoafhankelijke verplaatsingen uitvoeren, of gaan ze kansen missen? Voor de armere, de oudere en de autoloze huishoudens gaat bereikbaarheid niet over files en snelle en betrouwbare reistijd, maar over het tegen betaalbare kosten kunnen meedoen aan de samenleving.

En is een zo sterk autoafhankelijke samenleving houdbaar op de iets langere termijn?
We worden steeds afhankelijker van de auto, maar die auto raakt in een moeizaam veranderingsproces, moet aan stevige klimaatdoelen voldoen en krijgt te maken met onzekere levering van fossiele brandstof, terwijl alternatieven nog niet wagenparkbreed aanwezig zijn. De promovendus stelt dat deze aspecten tussen 2015 en 2030 grote gevolgen kunnen hebben op de automobiliteit. Echt ongestoord rijden wordt moeilijk. Hij verkent in zijn onderzoek scenario’s voor de sturing rond automobiliteit in de toekomst.

Hans Jeekel werkt bij Rijkswaterstaat en is daar medeverantwoordelijk voor kennis, onderzoek, innovatie en internationale samenwerking. Hij houdt zich in Europees verband bezig met wegbeheer en transportonderzoek. Jeekel is sociaal geograaf en was enige jaren Kamerlid voor D66.