Nederlanders onvoldoende bewust risico nierschade bij hoge bloeddruk

0
1320

Ruim 4 op de 10 Nederlanders zijn zich er niet van bewust dat een hoge bloeddruk één van de belangrijkste oorzaken is voor het ontstaan van chronische nierschade. Dat blijkt uit een onderzoek dat PanelWizard onder ruim 500 Nederlanders heeft verricht.

De Nierstichting vindt het belangrijk dat mensen met hoge bloeddruk weten dat ze risico lopen op nierschade. Dat risico is zo groot dat bij hoge bloeddruk jaarlijkse controle van de nierfunctie noodzakelijk is. Om te zorgen dat mensen zich meer bewust worden van de relatie tussen hoge bloeddruk en nierschade geeft de Nierstichting tijdens de Nationale Collecteweek het startsein voor een landelijke campagne.

Hoge bloeddruk is een belangrijke oorzaak voor nierfunctieverlies. Van alle mensen met een hoge bloeddruk heeft naar schatting 20 procent blijvende nierschade. Dit kan zulke ernstige vormen aannemen dat een nierfunctievervangende behandeling noodzakelijk is. Zo was in 2010 een hoge bloeddruk bij 13 procent van alle dialyserende patiënten de oorzaak van nierklachten. Deze groep is de afgelopen 10 jaar meer dan verdubbeld. De Nierstichting vindt dit een verontrustende ontwikkeling.

In Nederland hebben naar schatting een half miljoen mensen tussen 20 en 65 jaar een hoge bloeddruk. Dat geldt voor ruim een kwart van de mannen en iets meer dan een vijfde van de vrouwen. Een aantal dat snel groeit naarmate de leeftijd stijgt: ruim tweevijfde van de 50-plussers heeft te kampen met hoge bloeddruk en dus een verhoogd risico op nierschade. Het is dan ook extra zorgwekkend dat mensen zich onvoldoende bewust zijn van de relatie tussen een hoge bloeddruk en nierschade. 42 procent van de ondervraagden weet niet dat een hoge bloeddruk één van de belangrijkste oorzaken van nierschade is. De ondervraagden blijken veel beter op de hoogte zijn van andere factoren die het risico op nierschade vergroten: overgewicht (65 procent), ouderdom (71 procent) en een hoge zoutconsumptie (82 procent).

Vroegtijdige opsporing
“Nierfunctieverlies wordt vaak pas in een laat stadium opgemerkt. Pas als de nieren nog maar voor minder dan 30 procent werken, ontstaan klachten. Dan is meestal al sprake van blijvend nierfunctieverlies en kan dialyse binnen enkele jaren noodzakelijk zijn”, benadrukt Tom Oostrom, algemeen directeur van de Nierstichting. “Als nierschade vroegtijdig wordt opgespoord, kan door een juiste behandeling en een gezonde leefwijze vaak verslechtering van de nierfunctie worden voorkomen. Vandaar dat we mensen met een hoge bloeddruk op het hart drukken jaarlijks te laten controleren of de nieren hun werk nog goed doen.”

Mythen en fabels over nierschade
Een opmerkelijke uitkomst van het onderzoek is dat veel fabeltjes de ronde doen over omstandigheden die tot een achteruitgang van de nierfunctie zouden leiden. Zo gaan veel mensen uit van de (onjuiste) veronderstelling dat de nieren slechter kunnen functioneren als gevolg van darmklachten (26 procent) en psychische klachten (15 procent). Ruim 80 procent van de Nederlanders denkt dat weinig water drinken het risico op nierschade vergroot. Hoewel te weinig water drinken inderdaad de kans op nierstenen vergoot, leidt het zelden tot nierfalen.

‘Hoge bloeddruk? Voorkom nierschade’
Aan de vooravond van de collecteweek – van 18 tot en met 24 september 2011 – start de Nierstichting een campagne met als thema ‘Hoge bloeddruk? Voorkom nierschade’. Hiermee wil zij iedereen met een hoge bloeddruk bewustmaken van het belang van de jaarlijkse controle van de nierfunctie. Deze jaarlijkse controle is vastgelegd in door artsen opgestelde behandelprotocollen. Hierbij kijkt de huisarts naar de hoeveelheid eiwit in de urine en doet hij bloedonderzoek om de nierfunctie te bepalen. Als sprake is van chronische nierschade kan de arts besluiten (andere) medicijnen voor te schrijven.