Nederlanders nauwelijks zeker over de toekomst

Nederlanders voelen zich niet heel zeker. Dit blijkt uit De Zekerheidsindex die Nationale-Nederlanden vandaag introduceert. De Zekerheidsindex, laat elk kwartaal zien hoe het is gesteld met ons zekerheidsgevoel en welke factoren hierop van invloed zijn. Ons gevoel van zekerheid wordt het meest beïnvloed door economische en inkomensgerelateerde aspecten (economie, koopkracht en inkomenszekerheid). Daarnaast maken we ons het meest zorgen over criminaliteit, oudedagsvoorzieningen en de betaalbaarheid van ons pensioen.

Nationale-Nederlanden Zekerheidsindex: Economie en koopkracht belangrijkste reden

De Zekerheidsindex toont de mate waarin Nederlanders zich veilig voelen, vertrouwen hebben en verwachten dat veranderingen in de toekomst positief zullen uitpakken. In de eerste peiling is de graadmeter uitgekomen op 60 punten (schaal 1 – 100), waarbij 0 heel erg onzeker is en 100 heel erg zeker. Nederlanders voelen zich dus niet heel erg zeker.

Somber over toekomstige veranderingen
Ons zekerheidsgevoel (60pt) is opgebouwd uit; veiligheid (71pt), vertrouwen (57pt) en vastigheid (52pt). Daarmee voelen Nederlanders zich best ‘veilig’ en hebben ze redelijk ‘vertrouwen’ in zichzelf, de samenleving, de economie en politiek. Nederlanders zijn somber gestemd of toekomstige ‘veranderingen’ (op persoonlijk vlak, in Nederland en in de wereld) positief zullen uitpakken.

‘Meest zeker zijn we dichtbij huis’
Uit de Zekerheidsindex blijkt dat we ons in de eigen leefomgeving overigens zekerder voelen dan in de landelijke en wereldwijde leefomgeving. Zo voelen Nederlanders zich het veiligst in hun eigen leefomgeving, hebben ze meer vertrouwen in de Nederlandse politiek en economie dan in de internationale politiek en economie en verwachten ze dat toekomstige veranderingen in hun persoonlijke leefsituatie eerder positief zullen uitpakken dan toekomstige veranderingen in Nederland of de wereld.

Economische aspecten zijn van invloed op zekerheidsgevoel
Zorgen die van invloed zijn op zekerheid zijn voornamelijk inkomensgerelateerde en economische aspecten. Bijvoorbeeld de Nederlandse economie, koopkracht en inkomenszekerheid. Deze aspecten verschillen duidelijk van waar Nederlanders zich het meest zorgen over maken. Zo komen de inkomensgerelateerde en economische aspecten niet eens voor in de top 5 van meeste zorgen. Nederlanders maken zich nauwelijks zorgen over hun relatie, familie/vrienden en hun uiterlijk. Vrouwen maken zich overigens net iets vaker dan mannen zorgen over hun uiterlijk. De relatie (met de partner) is iets waar we ons absoluut geen zorgen over maken en wat ook geen invloed lijkt uit te oefenen op ons zekerheidsgevoel. Nederlanders maken zich geen grote zorgen over de leefbaarheid in de buurt, mochten ze dat wel doen, dan heeft dat direct invloed op het zekerheidsgevoel.

Zuid-Hollanders meest zeker, Friezen voelen zich veiliger
In de provincie Zuid-Holland voelen de bewoners zich het meest zeker, want ze hebben meer vertrouwen in de samenleving, de economie en de politiek. Friezen voelen zich overigens veiliger in hun eigen leefomgeving maar dit leidt er niet toe dat de Friezen meer zekerheid ervaren dan andere Nederlanders. In Limburg, Noord-Holland en Noord-Brabant staat de index op 58, daarmee zijn ze in deze provincies minder zeker dan de rest van Nederland.

Zekerheid ook leeftijdsafhankelijk
Het zekerheidsgevoel van Nederlanders is ook leeftijdsafhankelijk. Jongeren onder de 25 en mensen ouder dan 39 jaar voelen zich minder zeker dan Nederlanders tussen de 25 en 39 jaar oud. Het verschil in zekerheidsgevoel zit vooral in het domein vertrouwen. Nederlanders tussen de 25 en 39 jaar hebben meer vertrouwen in de samenleving, de internationale economie, de Nederlandse politiek en de internationale politiek dan Nederlanders in de andere leeftijdsgroepen. Ook hebben dertigers (25-39) positievere verwachtingen over toekomstige veranderingen.

Inkomen bepaalt zekerheidsgevoel
Er is een duidelijk verband tussen het inkomen en de hoogte van de Zekerheidsindex. Hoe hoger het inkomen, hoe zekerder men zich voelt. Deze trend is terug te zien in alle domeinen van zekerheid. Nederlanders met een hoger inkomen voelen zich veiliger, hebben meer vertrouwen en verwachten vaker dat toekomstige veranderingen positief voor hen zullen uitvallen. Ook opleidingsniveau heeft een duidelijke invloed op het zekerheidsgevoel van Nederlanders. Hoe hoger de opleiding, des te meer zekerheid men ervaart.

Over de Zekerheidsindex
Verzekeren gaat per definitie over het vermijden van onzekerheden en het zoeken naar zekerheid. Maar waarover is Nederland eigenlijk onzeker? Welke gebeurtenissen verhogen of verlagen het gevoel van zekerheid? En verandert het gevoel van zekerheid in de loop van de tijd? Om een antwoord te krijgen op bovenstaande vragen heeft Nationale-Nederlanden de Zekerheidsindex ontwikkeld. Onderzoeksbureau TNS NIPO onderzocht hiervoor de zekerheidservaring van Nederland onder ruim 1300 respondenten zodat antwoord kan worden gegeven op de vraag ‘Hoe zeker is Nederland?’.

Zekerheid is een breed begrip dat bestaat uit verschillende subaspecten. De volgende definitie van zekerheid is gekozen: ‘De mate waarin Nederlanders zich veilig voelen, vertrouwen hebben en verwachten dat veranderingen in de toekomst positief zullen uitpakken.’ Uit de definitie zijn drie domeinen gedestilleerd die samen het ‘construct’ zekerheid vormen; vertrouwen, veiligheid en vastigheid.

Plaats een reactie