Nederlanders in hun vrije tijd buitenshuis

Nederlanders hebben steeds minder vrije tijd tot hun beschikking: in 2005 ruim drie uur per week minder dan in 1975. Toch bleef in de afgelopen dertig jaar het aantal uren vrije tijd dat mensen buitenshuis doorbrachten gelijk. Het rapport ‘Eropuit! Nederlanders in hun vrije tijd buitenshuis‘ geeft inzicht in die ‘uithuizige vrijetijdsbesteding’ van Nederlanders. Het betreft uiteenlopende vrijetijdsactiviteiten zoals museumbezoek, winkelen, een terrasje pakken, sporten, saunabezoek, een dagje naar de dierentuin en openluchtrecreatie.

Dit rapport onderzoekt de verschillen tussen groepen Nederlanders in de frequentie waarmee zij eropuit gaan. Het laat zien hoe vrijetijdsrepertoires per levensfase verschillen. Ook geeft het inzicht in de grootte en samenstelling van de gezelschappen waarmee Nederlanders de vrije tijd buitenshuis doorbrengen. Ten slotte brengt het de vrijetijdsmobiliteit in kaart: de afstanden die mensen afleggen ten behoeve van de vrije tijd en de vervoermiddelen die zij gebruiken.

Desirée Verbeek studeerde Vrijetijdwetenschappen aan de Universiteit van Tilburg. In 2009 is zij gepromoveerd op een onderzoek naar de duurzame ontwikkeling van toeristische mobiliteit. Momenteel werkt zij bij de onderzoeksgroep Tijd, Media en Cultuur.

Jos de Haan is afdelingshoofd van de onderzoeksgroep Tijd, Media en Cultuur. Daarnaast is hij bijzonder hoogleraar ICT, Cultuur en Kennissamenleving aan de Erasmus Universiteit Rotterdam.

Boekgegevens
Auteurs: Desirée Verbeek en Jos de Haan
Titel: Eropuit! Nederlanders in hun vrije tijd buitenshuis
ISBN: 978 90 377 0547 8
Prijs: € 19,75
Aantal pagina’s: 110
Publicatiedatum: 26 april 2011

Plaats een reactie