Nederlander wil zelf beschikken over zijn zorgbudget

De meerderheid van de Nederlanders wil graag zelf over zijn zorgbudget beschikken en hieruit de zorg thuis of in het verpleeg- of verzorgingshuis regelen en betalen. Dat blijkt uit het onderzoek ‘Trendwatch Zorgconsument 2012’ dat Motivaction in samenwerking met ActiZ heeft uitgevoerd.

Uit de resultaten blijkt dat er een groot draagvlak is voor de visie van cliëntenorganisaties en ActiZ met betrekking tot het bevorderen van eigen regie en zelfredzaamheden, onder meer door cliëntvolgende bekostiging. Hierbij bepalen cliënten zelf welke zorg zij afnemen en bij wie ze deze zorg inkopen.

Uit het onderzoek, dat representatief is voor Nederlanders tussen de 18 en 70 jaar, blijkt verder dat van de mensen die willen beschikken over hun eigen zorgbudget, de meerderheid hierbij ondersteuning wil van familie, de huisarts of het verpleeg- of verzorgingshuis. Slechts een derde wil dat de zorgverzekeraar hen ondersteunt bij de zorginkoop.

Omdat de groep 55-plussers divers is en we niet kunnen spreken van dé ouderen, onderscheidt Motivaction in deze Trendwatch voor het eerst de traditionele, de moderne en de postmoderne oudere. Deze groepen vragen om informatie op maat over de zorg en de zorgaanbieders.

Op het gebied van het zoeken van informatie over de zorg en het maken van een keuze voor een zorgaanbieder, blijkt dat mensen zich op dezelfde manier oriënteren over de zorg thuis als de zorg in een verpleeg- en verzorgingshuis. De top 3 met betrekking tot het inwinnen van informatie is hetzelfde, alleen heeft deze een andere volgorde. De top 3 bestaat uit familie, kennissen en vrienden, de organisatie zelf en de huisarts.

Opvallende uitkomst uit het Motivaction-onderzoek is dat de sfeer de meest doorslaggevende afweging van mensen is bij hun keuze voor een verpleeg- of verzorgingshuis. Het gaat er volgens 26% van de respondenten om ‘waar men zich thuis voelt’. Daarna volgt de reisafstand (21%), vergoeding door de verzekering (17%) en dan de kwaliteit/reputatie van de zorgorganisatie (16%).

Het onderzoek laat verder zien dat de ervaringen met thuiszorg en de zorg in verpleeg- en verzorgingshuizen behoorlijk positief zijn. Zo vindt 76% van degenen die ervaring hebben met thuiszorg dat de thuiszorg er alles aan doet om mensen zo lang mogelijk thuis te houden. En de overgrote meerderheid van de populatie die ervaring heeft met het leven in een verpleeg- of verzorgingshuis vindt dat de bewoners goed worden behandeld. Er zijn ook diverse aspecten voor verbetering vatbaar. Het gaat dan bijvoorbeeld om mee naar buiten genomen worden en het betrekken van familieleden bij de zorg.

Plaats een reactie