Nederlander grijpt pas laat naar pijnstillers

Nederlanders grijpen relatief laat naar pijnstillers. Ruim 85% van alle Nederlanders stelt het gebruik van pijnstillers zo lang mogelijk uit. Dit blijkt uit consumentenonderzoek naar vrij verkrijgbare pijnstillers (pijnstillers die zonder recept vrij verkrijgbaar zijn voor consumenten). Het onderzoek is uitgevoerd in opdracht van het Pijnstiller Infocentrum.

Vrouwenfabeltje
Uit diverse onderzoeken blijkt dat het pijncentrum in de hersenen van mannen en vrouwen verschilt. In combinatie met het verdragen van maandelijkse menstruatiepijn en bevallingspijn, leidt dit in de praktijk tot speculaties dat vrouwen pijn beter kunnen verdragen dan mannen. De cijfers uit dit onderzoek verwijzen deze speculaties echter naar het rijk der fabelen. Mannen (86.4%) bijten juist net iets vaker op hun kiezen dan vrouwen (84%) wanneer zij pijn ervaren, voordat zij overgaan tot het slikken van een pijnstiller. Daarnaast hebben oudere Nederlanders een hogere pijngrens dan jongeren. Van de ouderen (41 jaar en ouder) zegt namelijk ruim 71% het nemen van een pijnstiller zo lang mogelijk uit te stellen, tegen slechts 29% van de jongere Nederlanders.

Calvinistisch
Op de stelling ‘Het is verstandig bij een pijnklacht zo snel mogelijk een pijnstiller te gebruiken’ antwoordt bijna 1 op de 3 Nederlanders dat zij dit niet weten. Uit het onderzoek blijkt dat onder Nederlanders een hoop vragen leven, over hoe zij op de juiste manier met pijnstillers moeten omgaan. Nederlanders zijn kennelijk nogal calvinistisch aangelegd. In feite is het even veilig om bij constatering van pijn direct een pijnstiller te nemen, als pas na enkele uren. Wat belangrijk is, is een veilig en verantwoord gebruik van pijnstillers. Daarvoor bestaat een aantal belangrijke vuistregels, die ook te vinden zijn op de website www.pijnstillerinfocentrum.nl. Lees bijvoorbeeld altijd voor gebruik de bijsluiter. Hierin staat vermeld waarvoor het middel bedoeld is, wat de mogelijke bijwerkingen zijn, in welke doseringen het gebruikt mag worden en of er combinaties zijn met andere geneesmiddelen die risico opleveren. Neem pijnstillers niet langer dan enkele dagen achtereen, in ieder geval niet langer dan veertien dagen, en raadpleeg altijd een arts als klachten langer dan een week aanhouden.

Over het Pijnstiller Infocentrum
Het Pijnstiller Infocentrum (PI) verstrekt informatie over vrij verkrijgbare pijnstillers. Hiermee wil het PI de kennis over deze middelen bij Nederlandse consumenten bevorderen, en zo bijdragen aan verantwoord gebruik hiervan. Dit doet zij onder begeleiding van de Wetenschappelijke Adviesraad bestaande uit:

– Prof. dr. Wouter Zuurmond, hoogleraar anesthesiologie, Vrije Universiteit Amsterdam
– Dr. Emile Couturier, neuroloog, Medisch Centrum Boerhaave in Amsterdam
– Drs. Rogier Franken, apotheker in Heemstede

Kijk voor meer informatie over pijnstillers en het Pijnstiller Infocentrum op www.pijnstillerinfocentrum.nl

Plaats een reactie