Nederlander eet te weinig vezels

Uit onderzoek van de Gezondheidsraad (2006) blijkt dat 90% van de Nederlanders te weinig vezels eet. Dit hoge percentage is voor de Maag Lever Darm Stichting (MLDS) een belangrijke reden om tijdens de Nationale Vezelweken de Vezeltest te introduceren.

Op www.vezeltest.info kunnen mensen testen of zij voldoende vezels binnenkrijgen. Vezelrijke en gevarieerde voeding zijn van groot belang voor een gezonde spijsvertering en ontlasting.

De Vezeltest
Uit recent publieksonderzoek van de MLDS blijkt dat 68.2% van de mensen denkt dat ze voldoende vezels binnenkrijgen. In werkelijkheid eet maar 10% van de Nederlanders voldoende vezels(1). Met de digitale Vezeltest kunnen mensen achterhalen of zij daadwerkelijk voldoende vezels eten. Binnen vijf minuten is de test ingevuld en wordt direct een advies op maat gegeven. Het doel is om mensen bewust te maken van het belang van vezels en dat zij alert worden op het eten van voldoende vezels. Daarnaast biedt de Vezeltest meer informatie over de werking van vezels en worden feiten en fabels over vezelrijke voeding besproken.

Vezelweken
De Vezeltest wordt geïntroduceerd tijdens de Nationale Vezelweken. De Nationale Vezelweken worden georganiseerd door de ambachtelijke bakkers van Nederland en worden ondersteund door de Maag Lever Darm Stichting en het Voedingscentrum.

Tijdens de Vezelweken plaatst de MLDS vezelrijke ontbijt-, lunch- en dinertips op de website www.spijsvertering.info. Gedurende de periode van 8 t/m 25 september is het gezamenlijke doel om de consument bewust te maken van het belang van vezels.

(1) Gezondheidsraad (2006). Richtlijn voor de vezelconsumptie. Den Haag: Gezondheidsraad

Plaats een reactie