Nederland wil omstreden houtkeurmerk goedkeuren

Het Wereld Natuur Fonds, Milieudefensie en het Nederlands Centrum Inheemse Volkeren (NCIV) zijn verbijsterd over het voornemen van Staatssecretaris Mansveld om het omstreden Maleisische houtkeurmerk MTCS toe te laten tot het duurzaam inkoopbeleid van de Nederlandse overheid.

oerwoud

Onder MTCS worden de rechten van inheemse volken niet of nauwelijks gerespecteerd en wordt oerwoud omgehakt ten behoeve van palmolie plantages. Met het voornemen lapt Staatssecretaris Mansveld de normen voor duurzaam inkoopbeleid aan haar laars.

Het besluit staat lijnrecht tegenover het negatieve advies van de onafhankelijke Toetsingscommissie Inkoop Hout (TPAC). Ook een verbetertraject dat eerder tussen Nederland en Maleisië overeen werd gekomen, laat nagenoeg geen voortgang zien op duurzaam bosbeheer. Uit onderzoek en satellietbeelden blijkt dat er volop nog kaalkap plaats vindt en dat de rechten van inheemse bevolking in de gebieden nagenoeg worden genegeerd. Daarnaast zijn de grenzen van de gecertificeerde gebieden niet te traceren vanwege zeer gebrekkige geografische kaarten, terwijl dit aan de basis zou moeten staan van duurzaam bosbeheer.

Goedkeuring MTCS is niet uit te leggen
Bij een dergelijke slechte staat van dienst past geen toelating, onder welke voorwaarden dan ook. Het overleg over duurzaam bosbeheer tussen Nederland en Maleisië duurt nu al 20 jaar. Het is niet uit te leggen aan burgers, houthandelaren en bedrijven dat hout afkomstig uit bos waar kaalkap plaats vindt, als duurzaam wordt toegelaten. Goedkeuring van MTCS schept bovendien onduidelijkheid en onzekerheid in de markt, omdat verschillende kwaliteiten worden toegelaten. Bedrijven en landen die de afgelopen jaren fors investeerden om te voldoen aan de TPAC-criteria hebben zo het nakijken.

Dinsdag 8 oktober 2013 overlegt de Tweede Kamer over het voorstel van Staatssecretaris Mansveld. De organisaties roepen de Tweede Kamer op de normen voor duurzaam bosbeheer hoog te houden.

Duurzaam inkoopbeleid
De Nederlandse rijksoverheid heeft in 2008 de ambitie uitgesproken om in 2010 op rijksniveau honderd procent duurzaam in te kopen. Om goede en slechte keurmerken van elkaar te kunnen onderscheiden heeft de Nederlandse overheid in 2008 criteria voor duurzaam hout opgesteld.

Bij duurzaam bosbeheer wordt het hout op een verantwoorde manier geoogst, zodat alle functies van het bos behouden blijven. Het gebruik van bosproducten mag geen gevaar opleveren voor het in stand houden van het bos en de biodiversiteit. Ook de arbeidsomstandigheden van bosarbeiders en de rechten van inheemse volken die er wonen zijn een belangrijk onderdeel. Op dit moment voldoen FSC en PEFC (met uitzondering van MTCS) aan de criteria van het Nederlandse inkoopbeleid.

De onafhankelijke Toetsingscommissie Inkoop Hout (TPAC) toetst houtcertificatie-systemen aan de Nederlandse Inkoopcriteria. De commissie bestaat – mede vanwege de politiek gevoelige aard van de beoordelingen – uit onafhankelijke experts op het gebied van boscertificatie.

Plaats een reactie