Nederland weer dieronvriendelijker

Voor het dertiende jaar presenteert Stichting Dierenhulp een lijst met landen waar dierenleed grootschalig voorkomt. Deze lijst komt tot stand op basis van meldingen van toeristen, dierenartsen, rapporten, mediaberichten, dieren organisaties en eigen waarneming. Met het vakantieseizoen voor de deur een graadmeter om te zien of men op die bestemmingen geconfronteerd kan worden met dierenleed.

Ghandi zei ooit: De beschaving van een volk is te meten aan de mate van respect waarmee ze met hun dieren omgaan

Griekenland is ook dit jaar de lijstaanvoerder, gevolgd door Spanje. De slechte economische situatie in Griekenland, die naast mensen ook dieren niet ten goede komt, zal hierbij een rol spelen. Verder het jachtseizoen in Griekenland, waarbij werkelijk elk levend wezen vogelvrij verklaard wordt. Als ook het massaal afschieten en vergiftigen van dieren aan het einde van het vakantie seizoen zorgen voor veel meldingen over de omgang met dieren in Griekenland. De Nederlandse Antillen bezetten plaats 3. Dit jaar voor het laatst zo genoemd omdat op 10 oktober 2010 er een staatkundig einde is gekomen aan de samenstelling van de Antillen in deze vorm. De eilanden Saba, Sint Eustatius, Bonaire, Curaçao en Sint Maarten tonen opvallend veel dierenleed onder honden en katten. Maar ook loslopende geiten, ezels en koeien zijn vaak niet veilig. Daarbij komt dat in het illegale circuit honden en hanengevechten gehouden worden en een beschermde leguanensoort nog gewoon gevangen wordt en in de soep verdwijnt. De handel in exotische diersoorten als vogels is ook een veel gehoorde klacht. Maar ook het grootschalig afmaken van dieren op de eilanden in bijvoorbeeld lokale asielen zorgt voor veel negatieve geluiden. Partij voor de Dieren politica Marianne Thieme maakte daarvan al eerder melding na haar werkbezoek samen met andere politici. In totaal werden op de eilanden ruim 18000 dieren zijn afgemaakt.

Nederland opnieuw hoger
Maar ook in eigen land is er op dierenwelzijn gebied nog veel mis. Nederland, vorig jaar nog 6e bezet nu de twijfelachtige eer als 4e genoteerd te staan. Oorzaken voor deze stijging zijn onder andere: Verhandelen zieke paarden, handel in tal van levende dieren via websites als Marktplaats, Speurders, Marktplaza. Malafide broodfok, de situatie rondom de Oostvaarders plassen, de doorvoer via havens van walvissen, verlenen van jachtvergunning aan leden Koninklijk huis. Stijging van de dierproeven met 2,5%. Een rapport van Wakker Dier maakt melding van het gegeven dat zeven op de tien koeien lopen met een klauwzeer ontsteking. Vinex jagers die stadswild afschieten. Dan de vele meldingen over mishandelen en verminken van dieren zoals eenden, ganzen, zwanen, honden, katten.

De grootste stijger is eveneens een land dat tot het Koninkrijk Nederland behoort. Aruba stijgt maar liefst 17 plaatsen en komt uit op een 12e positie. Opnieuw wordt genoemd het afmaken van dieren, maar liefst 8500 dieren.

In gesprekken met de Arubaanse overheid werd dit aantal dieren bevestigd. De overheid zou dit graag anders zien door te gaan steriliseren. Iets dat een veel diervriendelijker aanpak is. Een andere oorzaak is de import van talloze niet inheemse diersoorten op Aruba die intussen voor problemen zorgen. Zoals de python die op het eiland werd gebracht door onder andere voormalige bewoners en vervolgens in de vrije natuur zijn losgelaten en voor veel problemen zorgen. Maar waar een arts vorig jaar nog probeerde te ontkennen dat dierenleed grootschalig voorkomt op Aruba worden deze zaken nu bevestigd door de politiek. Het Koninkrijk Nederland heeft hierbij de trieste eer de posities 3-4 en 12 te bezetten.

Andere stijgers dit jaar waren: Bulgarije (10 plekken), Japan en Egypte (6 plaatsen) Groot Britannie ( 5 plekken). Dalers waren er gelukkig ook te melden met als grootste daler Cuba met 12 plaatsen. De hervormingen in dit land hebben een positieve uitwerking op zowel mens als dier. Overige dalers zijn: China die minder belangstelling hebben van de wereldmedia nadat de Olympische Spelen voorbij zijn. Maar nog altijd worden beren gruwelijk misbruikt en is de handel in talloze dieren die op de Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora (CITES) lijst staan aanwezig. Argentinië daalde 7 plekken en Brazilië zakte 6 plekken.

Nieuwe landen zijn Polen op plaats 34 en daarmee de hoogste nieuwkomer voor Irak 38 en Afghanistan op plaat 45. De laatste twee zijn veelvuldig in de media gekomen waarbij Irak aankondigde ruim 1 miljoen zwerfdieren te zullen afschieten enkel al in Bagdad. Afghanistan ook een oorlogsgebied waarvan inmiddels diverse filmpjes via social media sites als You Tube te zien zijn.

Dierenleed kent vele vormen. Van mishandeling, tot huisvesting, illegale handel, exploitatie en de aanwezige zwerfdieren wereldwijd. Waarbij in acht genomen wordt de houding en maatregelen van de lokale bevolking en overheden ten aanzien van deze dieren. Naast de gezelschapsdieren (hond en kat) worden ook paarden, ezels, geiten, schapen etc. gerekend. Stierenvechten wordt gezien als een ernstige vorm van dierenmishandeling.

Het aantal meldingen van dierenleed en mishandeling in 2010 nam toe met 6 %. Ten opzichte van 2009.

De top tien van dieronvriendelijke landen ziet er als volgt uit:

1. Griekenland
2. Spanje
3. Nederlandse Antillen
4. NEDERLAND
5. Roemenie
6. Turkije
7. Venezuela
8. Bulgarije
9. Egypte
10. Portugal

Voorkomen beter dan genezen
Stichting Dierenhulp wil dierenleed voorkomen. Dit doet men door grootschalige sterilisatie en castratie campagnes te organiseren. Veel problemen ontstaan door onwetendheid over de omgang met dieren. Door gratis te steriliseren wordt voorkomen dat dieren geboren worden die bloot kunnen staan aan mishandeling, kwelling, handel en pesterijen. Door de schooljeugd te betrekken bij het vrijwilligerswerk wordt vroegtijdig educatie gegeven over de omgang met dieren en hen op jeugdige leeftijd respect voor dieren bij te brengen. Bent u geïnteresseerd in dit vrijwilligerswerk bezoek dan www.dierenhulp.nl

Stichting Dierenhulp is géén overheid gesubsidieerde instantie en ontvangt géén gelden van loterijen. Men bestaat volledig dankzij donateurs en giften. Ook kent men geen betaalde banen binnen de organisatie. Op locatie wordt gewerkt met lokale dierenartsen, aangevuld met stagiaires van de diergeneeskundige faculteiten uit Nederland en België.

Plaats een reactie