Nederland verwacht kostenexplosie door diabetes

Bijna acht op de tien Nederlanders verwachten dat, alleen door diabetes, de kosten van de gezondheidszorg in Nederland de komende jaren zullen stijgen. Dit blijkt uit onderzoek van Maurice de Hond onder ruim 1200 Nederlanders, in opdracht van Novo Nordisk, een wereldwijd opererend bedrijf op het gebied van diabeteszorg.

Maandag 14 november 2011 is Wereld Diabetes Dag (WDD), de belangrijkste wereldwijde bewustwording campagne voor diabetes. In aanloop naar die dag vroeg Novo Nordisk aan Maurice de Hond om uit te zoeken wat Nederlanders vinden van diabetes. Piet van der Wal, Directeur Public Affairs van Novo Nordisk, luidt de noodklok over de ontwikkeling van diabetes in Nederland.

“Diabetes is een sluipmoordenaar onder de Nederlandse bevolking, economie én gezondheidszorg”, aldus Van der Wal. “We moeten ons realiseren dat diabetes volksziekte nummer één is en dat de bestrijding daarvan de hoogste prioriteit moet krijgen, willen we het tij keren”. In Nederland hebben circa één miljoen mensen diabetes en dat aantal zal de komende jaren alleen maar toenemen. Uit het onderzoek van Maurice de Hond blijkt dat 78 procent van de Nederlanders dan ook verwacht dat de kosten van de gezondheidszorg, alleen al door diabetes, de komende jaren zullen stijgen.

Uit het onderzoek blijkt verder dat Nederlanders nog redelijk onbekend zijn met diabetes. Alhoewel de ziekte bij 42 procent van de ondervraagden in de familie voorkomt, weet slechts 31 procent het aantal mensen met diabetes in Nederland correct te noemen (circa één miljoen). Diabetes is ten onrechte minder gevreesd dan andere volksziektes, zoals kanker, hart- en vaatziekten of dementie terwijl de levensverwachting van diabetes slechter is dan van borstkanker. (Bron: Diabetes Fonds)

Nederlanders schatten de gevolgen voor de gezondheid van mensen met diabetes hoog in. Zo’n 75 procent noemt de gevolgen ernstig tot zeer ernstig. Onder mensen met diabetes is dat percentage nog hoger, namelijk 88 procent. Verder zijn mensen met diabetes zich veel bewuster van de risico’s van ongezond leven dan niet-patiënten: 30 procent van hen ziet een link tussen diabetes en ongezond leven, terwijl slechts 19 procent van niet-patiënten die mening toegedaan is.

Opmerkelijk is dat Nederlanders het eigen risico op het krijgen van diabetes laag inschatten. Zo’n driekwart van de ondervraagden denkt dat de eigen levensstijl geen tot slechts een kleine kans geeft op het krijgen van diabetes en dat de levensstijl van hun kinderen een kleine tot geen kans geeft op diabetes. Volgens Van der Wal ligt hier een enorm risico. “Nog veel te weinig mensen denken dat er geen verband is tussen een ongezonde levensstijl en het risico op het krijgen van diabetes.” “We moeten er veel meer aan doen om mensen bewust te maken van de risico’s en uitleggen wat je kunt doen om te voorkomen dat jijzelf of je kinderen met deze sluipmoordenaar geconfronteerd worden.”

Gelukkig draagt diabetes geen stigma: 90 procent van de Nederlanders geeft aan niet bang te zijn een diabetesdiagnose te delen met de directe omgeving. Tot slot vindt een kwart van de Nederlandse bevolking dat de overheid te weinig geld besteedt aan informatievoorziening en voorlichting over diabetes. Onder mensen met diabetes zelf is dat percentage zelfs 37 procent.

Uit cijfers van de International Diabetes Federation (IDF) blijkt dat de wereldwijde diabetes epidemie nog groter is dan verwacht. In 2011 is het aantal van 366 miljoen mensen met diabetes bereikt, terwijl de IDF vorig jaar nog voorspelde dat de teller op 285 miljoen zou blijven steken. Het verschil is met name het gevolg van nieuwe onderzoeken die in China, het Midden Oosten en Afrika gepubliceerd zijn. Naar verwachting zullen er in 2011 zo’n 4,6 miljoen mensen overlijden als gevolg van diabetes en zal er wereldwijd 465 miljard dollar aan diabeteszorg worden uitgegeven.

Op maandag 14 november 2011 zal Novo Nordisk een uitgebreide studie bekend maken over de impact van diabetes op de Nederlandse bevolking, economie en gezondheidszorg, uitgevoerd door Booz&Co onder leiding van voormalig minister van Volksgezondheid Prof. Dr. Ab Klink.