Nederland start grootste hiv/aids programma ter wereld

Het ministerie van Buitenlandse Zaken heeft 35 miljoen euro vrijgemaakt waardoor in 16 landen homo’s, drugsgebruikers en sekswerkers makkelijker toegang kunnen krijgen tot voorlichting, condooms, behandeling met hiv-remmers en zorg.

Nooit heeft een land zo’n groot hiv/aids programma gericht op kwetsbare groepen gestart. Het kan een grote ommezwaai betekenen in het terugdringen van het aantal hiv-infecties in deze 16 landen. Het programma wordt uitgevoerd door zeven Nederlandse organisaties onder leiding van het Aids Fonds en start in september. Behalve de bijdrage van Buitenlandse Zaken wordt er 11,7 miljoen bijgedragen uit andere bronnen om het programma mogelijk te maken.

Unieke Nederlandse aanpak
Het 4,5 jaar durende programma is als beste beoordeeld door het ministerie. Eerder dit jaar werd een oproep gedaan om – in het kader van ontwikkelingsamenwerking – voorstellen in te dienen voor kwetsbare groepen.

Het besluit van de Nederlandse regering om geld voor dit project vrij te maken is van groot belang. Het betekent een voorzetting van de ‘Nederlandse aanpak’ binnen de internationale aidsbestrijding waarbij toegang tot preventie en zorg in combinatie met decriminaliseren van drugsgebruik, homoseksualiteit en sekswerk centraal staan. Alleen zo kunnen homo’s, druggebruikers en prostitué(e)s de zorg krijgen die nodig is. Een goed voorbeeld van deze zorg zijn integrale spuit-omruilprogramma’s voor injecterende drugsgebruikers. Vele hiv-infecties worden hiermee voorkomen. De Nederlandse aanpak wordt internationaal erkend als zeer succesvol.

Waarom juist deze groepen?
Kwetsbare groepen worden 10 tot 20 keer vaker geïnfecteerd met hiv dan de algemene bevolking. Slechts 8 procent heeft toegang tot preventie, zorg, hiv-behandeling en ondersteuning. In veel van landen bestaat wetgeving die toegang tot zorg moeilijk of onmogelijk maakt. Denk aan wetten die homoseksualiteit strafbaar stellen of op grond waarvan sekswerkers streng vervolgd worden. Het aanbieden van hiv/aidszorg die is ontwikkeld voor en door deze kwetsbare groepen moet dan ook hand in hand gaan met politieke druk om dergelijke wetgeving te veranderen. Dit is precies waar het programma zich op richt. Het programma richt zich overigens ook op partners van homo’s, drugsgebruikers en sekswerkers. Zo hebben in veel landen mannen, vanwege het taboe op homoseksualiteit, ook een relatie met een vrouw of zijn getrouwd.

16 landen
Het programma gaat in 16 landen lopen: Georgië, Kirgizië, Tadzjikistan, Oekraïne, Botswana, Oeganda, Kenia, Zimbabwe, Zuid-Afrika, Nepal, Pakistan, Vietnam, Indonesië, Brazilië, Costa Rica en Ecuador.

Voortzetting en uitbreiding bestaande projecten
Het programma bouwt voort op werk dat in de afgelopen jaren is gedaan. Dit werk kan nu worden voortgezet en uitgebreid. Er wordt wel veel meer samengewerkt in dit nieuwe programma om zo effectief en efficiënt mogelijk te zijn. Ook zal er aandacht zijn voor hiaten in bestaande projecten. Zo zijn bijvoorbeeld de meeste preventieprogramma’s op de ‘vrachtwagenroutes’ in Afrika alleen maar gericht op chauffeurs. Sekswerkers worden er tot nu toe niet mee bereikt. Dit heeft tot gevolg dat er nog steeds veel infecties plaats vinden op deze routes.

Uitvoering
Het Nederlandse programma wordt uitgevoerd door 7 organisaties: Aids Fonds/Soa Aids Nederland, Aids Foundation East-West, COC, Global Network of People living with HIV, Health Connections International, Mainline en Schorer. Samen met 102 partnerorganisaties in de genoemde 16 landen zullen zij de komende jaren zorgen dat 400.000 homo- en bimannen, transseksuelen, injecterende drugsgebruikers en sekswerkers bereikt worden met hiv-preventie, behandeling, zorg en andere ondersteuning.

Plaats een reactie