‘Nederland onwetend over chronische pijn’

Slechts 16 procent van de Nederlanders weet wat chronische pijn is. Terwijl bijna één op vijf Nederlanders langdurig chronische pijnpatiënt is. Dit blijkt uit onderzoek onder 1.000 Nederlanders door de Patiënten Vereniging Voor Neurostimulatie (PVVN). Het onderzoek is uitgevoerd in samenwerking met St. Jude Medical, producent van medische apparatuur.

Pijnklachten
Chronische pijn, een ziekte waarbij pijnklachten langer dan drie maanden aanhouden terwijl de oorzaak van de pijn verdwenen is, raakt veel mensen: 18% van de Nederlandse bevolking lijdt aan deze aandoening. De PVVN wil het probleem aankaarten dat huisartsen en patiënten nog te weinig op de hoogte zijn van de ziekte en de bestaande behandelmethoden.

Pijnstillers
Uit het onderzoek blijkt bijvoorbeeld dat meer dan de helft van de respondenten (53%) pijnstillers, onterecht, ziet als de beste therapie voor chronische pijn. In realiteit laten diagnose en de selectie van de juiste behandeling vaak tot zeven jaar op zich wachten. Dat heeft zware gevolgen voor de gezondheid, het sociale leven én de professionele carrière van de patiënt.

  • Slechts 16% weet echt wat chronische pijn is, maar toch beweert ruim 70% van de Nederlanders de ziekte en zijn behandeling te kennen
  • 53% denkt, onterecht, dat chronische pijn bestreden kan worden met pijnstillers
  • Slechts 4 op de 10 respondenten noemt neurostimulatie als geschikte behandelmethode voor chronische pijn

Nederlandse onwetendheid over chronische pijn
Er is teveel onduidelijkheid over de aandoening chronische pijn en wat mensen ervan denken te weten. Het onderzoek toont aan dat slechts 16% van de respondenten in staat is een juiste omschrijving van de ziekte te geven, terwijl bijna iedereen (98,5%) beweert er al van gehoord te hebben. Driekwart van de Nederlanders (72%) is ervan overtuigd te weten wat de ziekte effectief inhoudt. Enkele misverstanden rond chronische pijn zijn dat patiënten levenslang continu met pijnklachten rondlopen (44% van de respondenten) en dat het om levenslange, periodiek terugkerende pijnklachten gaat (38% van de respondenten). Chronische pijn betreft echter pijnklachten die langer dan drie maanden aanhouden ondanks dat de oorzaak van de pijn verdwenen is.

Informatievoorziening
De oorzaak van de gebrekkige kennis over chronische pijn bij de Nederlandse bevolking kan liggen aan de informatiekanalen die de Nederlanders consulteren voor hun medische vragen. Eén op de vijf respondenten (19,5%) heeft ooit via de huisarts over chronische pijn gehoord. Toch is 58% van de ondervraagde Nederlanders ervan overtuigd dat de huisarts het juiste aanspreekpunt is voor een correcte behandeling van de ziektebeelden.

Dr. Harold Nijhuis, pijnspecialist bij het Antonius Ziekenhuis in Nieuwegein, noemt het een kwalijke zaak dat chronische pijnpatiënten vaak onnodig lang op een effectieve behandeling moeten wachten. “Iedere patiënt heeft recht op een juiste behandeling om effectief geholpen te worden en snel van hun chronische pijn verlost te zijn. Momenteel lopen patiënten vaak jarenlang rond met pijn die hun hele leven beïnvloedt, omdat huisartsen en andere healthcare professionals niet voldoende op de hoogte zijn van het ziektebeeld van chronische pijn en de beschikbare behandelmethodes. Dat verstoort een snelle diagnose en behandeling.”

Impact op sociaal en professioneel leven
Onze landgenoten hebben duidelijk een verkeerd beeld van chronische pijn. 43% van de bevraagde Nederlanders is ervan overtuigd dat mensen met chronische pijn leren leven en zelfs één op de vier (24%) is er zeker van dat het probleem tussen de oren zit. Desondanks wordt de impact ervan op het sociaal en professioneel leven wel goed ingeschat: zo geeft maar liefst 78% aan dat mensen die lijden aan chronische pijn vaak minder of helemaal niet deelnemen aan sociale gelegenheden en 61% zegt dat de professionele carrière van pijnpatiënten eronder lijdt.

De weg naar een effectieve behandeling is vaak te lang
Chronische pijn kan pas effectief behandeld worden wanneer de juiste diagnose wordt gesteld. Zo is het bekend dat chronische pijn vaak voortkomt uit rugpijn (55%), gewrichtspijn (46%), nekpijn (34%), hoofdpijn (22%) en artritis (18%)[1]. Het onderzoek toont aan dat de Nederlander denkt dat de pijn bestreden kan worden via pijnstillers (53%) of behandeling door een fysiotherapeut (50%), maar deze behandelingen zijn vaak zonder blijvend resultaat. Slechts vier op tien Nederlanders die al gehoord hebben van neurostimulatie noemt dit als een geschikte behandelmethode.

“Ruggenmergstimulatie, of neuromodulatie, zorgt voor het onderdrukken van de voorgeleiding van pijnsignalen door een elektrode dicht bij het ruggenmerg te plaatsen. Het is een veilige, volledig omkeerbare therapie waarbij risico’s op complicaties zeer klein zijn. Bij bepaalde chronische pijnsyndromen kan deze relatief onbekende behandeling met ruggenmergstimulatie zeer succesvol zijn, zonder dat er onnodig langdurig medicijnen genomen worden met vaak ongewenste bijwerkingen,” aldus Dr. Nijhuis.

Opvallend, van de ondervraagden die neurostimulatie niet hebben genoemd als geschikte behandelmethode, geeft 80% aan hier nog nooit van gehoord te hebben.

Neurostimulatie
Ook de Patiënten Vereniging Voor Neurostimulatie merkt dat weinig mensen echt weten wat chronische pijn en neurostimulatie zijn. Hilda Geysendorpher, bestuurslid bij PVVN, legt uit: “Omdat huisartsen vaak niet goed weten wat ze van de klachten van pijnpatiënten moeten maken, duurt het veel te lang voordat patiënten naar neurostimulatie worden doorverwezen. In de tussentijd nemen patiënten onnodig medicatie, met alle gevolgen van dien. We komen met dit onderzoek naar buiten omdat er een grote noodzaak is om chronische pijnpatiënten te informeren over verschillende behandelmethodes zodat zij hun levens snel en goed weer op de rit krijgen. Ruggenmergstimulatie of neuromodulatie kan hier vaak een belangrijke rol in spelen. Helaas wordt deze behandeling mede door het financiële plaatje vooralsnog ingezet aan het eind van een behandeltraject.”

Plaats een reactie