Nederland krijgt een opleiding tot ’tropenarts’

Vanaf januari 2014 starten de eerste basisartsen met een twee en half jarige opleiding tot ‘Arts Internationale Gezondheidszorg en Tropische Geneeskunde (AIGT)‘. In september jl. is dit profiel officieel erkend door het College Geneeskundige Specialismen. De erkenning betekent een doorbraak voor de Nederlandse Vereniging voor Tropische Geneeskunde en Internationale Gezondheidszorg (NVTG).

Al meer dan 50 jaar leidt de NVTG artsen op voor werk in ontwikkelingslanden. Al die jaren zonder erkenning door de beroepsgroep. De opleiding richt zich op artsen die zich bekwamen op het gebied van internationale gezondheidszorg en die na terugkeer van een periode van internationaal werk binnen de Nederlandse gezondheidszorg werkzaam zullen zijn. Het unieke van de Nederlandse situatie is dat – hoewel ook in andere landen cursussen worden aangeboden aan artsen die in ontwikkelingslanden gaan werken – er nergens anders ter wereld een soortgelijke volwaardige voltijdse opleiding wordt aangeboden.

De erkenning door de beroepsgroep is een goede stap. Deze beroepsopleiding koppelt praktische vaardigheden aan theoretische verdieping in infectieziekten zoals HIV/AIDS, malaria en tuberculose en andere importziekten, maar ook aan de opkomende chronische/’non-communicable diseases’ zoals hart- en vaatziekten, diabetes, etc.

Het profiel AIGT is opgebouwd uit achttien maanden klinische opleiding hier, zes maanden in een ontwikkelingsland en drie maanden ‘Nederlandse Tropen Cursus’ (NTC) – onderdeel van het Europese Master Programma International Health. Met dit profiel AIGT komt er een opleiding voor een generalistisch werkende arts, die mondiaal inzetbaar is.

De meerwaarde voor Nederland is duidelijk, zeker in het licht van de globalisering en de daaraan gekoppelde toegenomen mobiliteit, en de gevolgen van grensoverschrijdende ziekten in Nederland.

Plaats een reactie