Nederland in hoogste categorie landen met dierenleed

Voor het veertiende jaar heeft Stichting Dierenhulp een overzicht samengesteld van landen waar dierenleed voorkomt. Dit jaar in een nieuwe opzet.

De landen zijn nu onderverdeeld in drie categorieën. Dit werd gedaan mede omdat het geen eer is om bijvoorbeeld in de top 10 te staan als land. Het is immers geen eer om als eerste, tweede of derde genoemd te worden.

De nieuwe onderverdeling kent de groepen A,B en C. Waarbij in de A categorie landen staan waar dierenleed grootschalig voorkomt. Deze jaarlijkse lijst komt tot stand op basis van meldingen van dierenartsen, beschikbare rapporten, mediaberichten, dieren organisaties, toeristen, en eigen waarneming. Onder mishandeling wordt verstaan; fysiek, seksueel, emotioneel en verwaarlozing.

Ghandi zei ooit: De beschaving van een volk is te meten aan de mate van respect waarmee ze met hun dieren omgaan.

Categorie A
In categorie A zijn 15 landen opgenomen. Dit zijn landen waarover de meeste meldingen zijn binnengekomen. Maar ook rapporten van instanties al dan niet overheid gerelateerd. Er zijn 5 Europese landen te weten: Nederland, Roemenie, Griekenland, Spanje en Bulgarije.
Nederland is in deze hoogste categorie opgenomen door o.a. de inbeslagname van 6000 verwaarloosde dieren bij handelaren. Het onverdoofd onthoornen van 600.000 stiertjes. Afschieten van 200.000 ganzen. Vanuit de pluimvee sector het door de hakselaar gooien van miljoenen haantjes. De handel in beschermde vogelsoorten zoals uilen, ooievaars. Maar ook het meldpunt schietincidenten katten waar ruim 90 aangiften werden gedaan. Verder wantoestanden op kinderboerderijen, dierenparken en mishandeling van tal van dieren zoals deze gemeld zijn bij politie of het meldpunt dierenmishandeling. Het verhandelen van dieren, voornamelijk uit Oostbloklanden, op sites als Marktplaats. De Ebay site heeft enkele jaren terug al besloten dat geen levende dieren meer aangeboden mogen worden. De overige landen in categorie A zijn: China, Turkije, Thailand, Egypte, Japan, Venezuela, Zuid Korea, Oekraïne, Indonesië en Aruba. Laatstgenoemde behoort ook tot het koninkrijk Nederland.
De lijst vormt een graadmeter en is geen exacte weergave. Nederland staat hoog mede vanwege de beschikbaarheid van tal van rapporten over dierenwelzijn van tal van organisaties. Een land als Noord Korea ontbreekt in de lijst. Mede omdat elke vorm van openheid daar ontbreekt.

Meldcode dierenmishandeling
Sinds maart 2011 is via de Koninklijke Nederlandse Maatschappij voor Diergeneeskunde (KNMVD) een meldpunt dierenmishandeling voor alle dierenartsen in Nederland. De nieuwe meldcode heeft als doel dierenartsen te helpen met het signaleren van dierenmishan­deling. Waarbij er ook een verband gelegd kan worden tussen huiselijk geweld. De relatie geweld tegen kinderen en dieren kent veel overeenkomsten. Diverse studies hebben aangetoond dat fysiek geweld tegen dieren kan uitmonden in gewelddadig optreden tegen mensen.

Categorie B
In deze groep landen als Polen, Mexico, Amerika, Groot Brittannië, Vietnam, Hongarije, Denemarken, België, Italië, India. Maar ook het land Curaçao en de die eilanden Bonaire, Saba, Sint Eustatius (Caribisch Nederland) zijn opgenomen. Het koninkrijk Nederland is hiermee compleet vertegenwoordigd. De bij Nederland behorende eilanden kennen veel problemen met het grootschalig afmaken van tal van dieren. De handel in exotische dieren en het ontbreken van wet en regelgeving. Maar vooral de naleving van de wetgeving die wel aanwezig is.

Categorie C
Ofwel de groep waarover de minste rapporten beschikbaar zijn en enkel de meldingen die individueel binnen kwamen meegenomen zijn. Hierin komen we landen als: Israel, Nepal, Colombia, Ierland, Filippijnen, Zweden, Irak, Cyprus, Rusmand, Jamaica, Malta en Pakistan tegen.

Stijgingen
Met het komende EK voetbal was het opvallend hoeveel meldingen er volgden over de Oekraïne. Mede veroorzaakt door de media-aandacht over het optreden van de organisatie ten aanzien van de zwerfdierenpopulatie. TV beelden toonde hoe deze dieren van straat werden geplukt en levend in een verbrandingsoven werden gegooid. Australië kwam als land nieuw in de lijst, Indonesië steeg vanwege de illegale handel in slangenhuiden. Deze huiden worden grootschalig door de grote internationaal bekende modehuizen gekocht en verwerkt in kleding, tassen etc.. Het aantal meldingen over dierenmishandeling steeg met 4% ten opzichte van 2010.

Een top 10 van enkel de Europese landen ziet er als volgt uit.
1. Roemenie
2. Griekenland
3. Spanje
4. Bulgarije
5. NEDERLAND
6. Polen
7. België
8. Groot Brittanie
9. Italië
10. Portugal

Meer informatie
http://www.dierenhulp.nl
http://www.facebook.com/pages/Stichting-Dierenhulp/358124140876191
https://twitter.com/#!/StgDierenhulp
http://www.youtube.com/user/SDV96

Plaats een reactie