Nederland in 2060 failliet als gevolg van vergrijzing en zorg

Kredietbeoordelaar Standard & Poors waarschuwt in De Toekomst van Gezondheid van Adjiedj Bakas dat in 2060 60% van de landen in de wereld (inclusief Nederland) failliet is als gevolgen van de kosten van vergrijzing en zorg als er nu niet radicaal wordt ingegrepen.

De trend dat zorg elk jaar duurder wordt moet dus worden omgebogen, meent trendwatcher Adjiedj Bakas. Hij onderschrijft hiermee de recente uitspraak van minister Jan-Kees de Jager van Financiën, die in een toelichting op het financieel jaarverslag over 2010 zei: “’De schuldencrisis overleven we wel en 18 miljard bezuinigen gaat ook wel lukken, maar mijn grootste zorg is de steeds maar toenemende groei in de zorgkosten’’. “De kosten voor zorg zijn het afgelopen decennium met 4 procent per jaar toegenomen, waar de gemiddelde economische groei 2 procent bedroeg.” Hoe de stijgende zorguitgaven moeten worden aangepakt, is voor De Jager een van de grootste uitdagingen waar Nederland en de rest van de wereld voor staan.

In De Toekomst van Gezondheid beschrijft Bakas daarom 10 manieren om de zorg fors goedkoper te maken:

1. Verhoog de eigen bijdrage van burgers voor medische behandelingen, zoals dat ook al in Singapore het geval is. En laat zorginstellingen de burgers factureren, en laat de burger de factuur (na aftrek van de eigen bijdrage) op een eenvoudige manier declareren bij de zorgverzekeraar. Als mensen zien wat zorg kost worden ze meer kostenbewust en kopen ze minder zorg in, zo leert de ervaring in Singapore.

2. Organiseer de ouderenzorg zoals dat in Duitsland het geval is. Daar is de eigen bijdrage van senioren en hun kinderen voor zorg zo hoog dat kinderen hun bejaarde ouders in huis nemen. Dat leidt ook tot meer verbondenheid tussen generaties en minder eenzaamheid onder ouderen. En een fors lagere AWBZ en fors goedkopere ouderenzorg.

3. Vereenvoudig en optimaliseer de financiële administratie. Zorgverzekeraars zijn meer dan 8 miljard euro per jaar kwijt aan administratie en toezicht, in 20% van facturen zit fouten en 10% van medische behandelingen wordt niet gefactureerd. Voer cloud computing en computersystemen die met elkaar communiceren in, en de aldus ontstane administratieve vereenvoudiging levert miljarden op. Laat mensen die dat willen, zoals de groep ZZP-ers, via eigen collectieven zorg inkopen en laat in andere gevallen de zorgverzekeraar fuseren met pensioenfonds en woningbouwcorporatie zodat je je pensioen deels in contacten en deels in natura in woon- en zorgvoorzieningen krijgt. Zo ontstaan interessante inkoopvoordelen.

4. Reorganiseer het zorgaanbod. Maak van huisartsenposten miniziekenhuizen die dicht bij de burger staan en die alle medische diagnostiek verzorgen. Breng de 120 ziekenhuizen terug tot 30 gespecialiseerde ziekenhuizen voor het lopende bandwerk. Ziekenhuis X is goed in heupoperaties en borstkanker en doet dat werk aan de lopende band voor patiënten in het hele land, ziekenhuis Y is goed in prostaatkanker en hart- en vaatziekten en verzorgt die operaties aan de lopende band. De 6 academische ziekenhuizen kunnen fuseren tot 1 topcentrum. In Singapore doen 2 miljoen burgers het met 1 ziekenhuis, 120 ziekenhuizen voor 16 miljoen Nederlanders is wat veel. Bovendien is er ook binnen de ziekenhuizen overcapaciteit: veel ziekenhuisbedden worden nooit gebruikt. Rank artsen en ziekenhuizen zodat medische missers beperkt worden.

5. Verschuif de focus in de zorg naar het voorkomen van ziek worden. Investeer dus in ziektepreventie, betere voeding en meer sport. Beloon dat ook met variabele ziektekostenpremies. Wie gezond eet en leeft betaalt een lagere premie dan wie dat niet doet. We hebben nu al 800.000 diabetespatienten en dat worden er steeds maar meer o.a. doordat er teveel suiker in de voeding zit. Conclusie: minder suiker en meer bewegen zodat je de suikers verbrandt.

6. Benut de nieuwe (medische) technologie, cloud computing, videoconferencing en miniaturisering, robot-operaties en zorgtoerisme. In Duitsland veilen tandartsen dure behandelingen al, dat kan hier ook.

7. Zorg voor echte marktwerking in plaats van de halfbakken marktwerking van nu. In Brazilië kost een ziekenhuislaboratorium 5% van wat een Nederlands laboratorium kost, terwijl de salarissen van de medewerkers gelijk zijn. Maar de Braziliaanse laboratoria zijn beursgenoteerd en kennen veel minder overhead en vergaderingen.

8. Geef mensen die dood willen alle ruimte en dwing ze niet langer te leven. Pas de euthanasiewetgeving aan naar Zwitsers model. In 2020 worden 500.000 demente Nederlanders verwacht. Veel kwieke babyboomers willen al in een vroeg stadium van dementie dood, de lijdensweg hoeven ze niet, geef ze die ruimte. Dat alles maakt de mensen gelukkiger en scheelt ook weer veel geld.

9. Doordat vooral stedelingen zo bang zijn voor de dood en die niet als een punt maar een komma in het leven zien, blijven ze zelfs in de terminale levensfase extra medische behandelingen bestellen. Voor 7 weken levensverlenging (in slechte kwaliteit want je bent doodziek van de medicijnen) in de terminale fase is ze zorgindustrie tussen de 20.000 en 50.000 euro kwijt. Willen mensen dat straks, laat ze dat dan zelf betalen of het van de erfenis afhalen.

10. Investeer in spiritualisering van zorg: als mensen minder bang zijn voor de dood willen ze de eindeloze doorbehandelingen niet meer. Nu gelooft 20% van de Nederlanders in reïncarnatie. Die willen niet lijden maar tijdig uit het leven stappen om als fris baby’tje terug te keren.

1 gedachte over “Nederland in 2060 failliet als gevolg van vergrijzing en zorg”

  1. Bekostiging van zorg in een vergrijzende wereld is een enorme uitdaging. Ik vraag mij alleen af of het Nederlandse model, namelijk beperking van de zorgkosten door afromen van de inkomsten van zorgverleners, op de lange termijn werkbaar is. Immers, de werkdruk stijgt, terwijl de inkomsten gelijk blijven of dalen. In gezond kapitalisme is dit een niet motiverende prikkel voor medisch capabelen om te investeren in de zorg, met als gevolg minder zorgaanbieders en nog meer werkdruk.

    Mini ziekenhuizen rond de huisartsenzorg, goed idee, maar mogen meer presterende huisartsen dan dan meer verdienen? In NL niet, want het norm inkomen, niet vastgesteld op basis van marktwerking, staat los van geleverde inspanningen.

    Suggestie, laat marktwerking in de zorg volledig toe, zodat kapitalistische prikkels kunnen zorgen voor meer innovatie, omdat er ui innovatie meer rendement wordt verwacht. Creeer wel een markt met in het uitgangspunt, gelijke spelers.

    Beantwoorden

Plaats een reactie