Nederland hoge arbeidsproductiviteit en werkgelegenheid

Nederland is door het Centrum voor Europese Hervormingen uitgeroepen tot ‘Chief Hero’ van Europa, door een prima combinatie van een hoog niveau van arbeidsproductiviteit met een hoge werkgelegenheid. Dit staat in het rapport ‘The Lisbon Scorecard X: the road to 2020’, dat onlangs is verschenen.

Ook staat Nederland, samen met Denemarken, Zweden, Finland en Oostenrijk in de top vijf van landen die het beste scoren op de thema’s sociale gelijkheid, arbeidsmarktprestaties en duurzaamheid- en milieubeleid.

In het rapport worden individuele lidstaten beoordeeld op hun prestaties ten aanzien van de Lissabon doelstellingen. Deze doelstellingen zijn geformuleerd tijdens de Europese top in de Portugese hoofdstad Lissabon in 2000 en zouden bereikt moeten zijn in 2010. De doelstellingen zijn samen te vatten in drie pijlers: een economische- , een sociale- en een ecologische pijler.

In de economische pijler staan doelstellingen om de EU te veranderen in de meest concurrerende en dynamische kenniseconomie van de wereld, met een arbeidsparticipatie van 70 procent en een economische groei van 3 procent. Verder is het streven om het Europese welvaartsmodel te verbeteren (de sociale pijler) en het milieu te ontzien; de economische groei moet duurzaam zijn (de ecologische pijler).

Op dit moment heeft Nederland een arbeidsparticipatie van 76 procent. Doelstelling is in 2016 een arbeidsparticipatie te realiseren van 80 procent.

Plaats een reactie