Nederland en VS werken samen tegen cybercriminaliteit

Tijdens zijn bezoek aan de Verenigde Staten had minister Opstelten een ontmoeting met Janet Napolitano, de Amerikaanse Minister van Binnenlandse Veiligheid. Beide bewindspersonen spraken over de aanpak van cybercriminaliteit en tekenden hierna een intentieverklaring over de samenwerking tussen Nederland en de VS en initiatieven voor het creëren van een veilige en veerkrachtige cyber omgeving.

‘De Verenigde Staten hechten aan een sterke samenwerking met internationale partners om bedreigingen tegen veiligheid en economische stabiliteit aan te pakken’, aldus Napolitano. ‘Deze intentieverklaring versterkt de samenwerking met de Nederlandse regering op gebied van cyber security om de veiligheid van burgers van beide landen te beschermen.’

Voor minister Opstelten staat cyber veiligheid hoog op de internationale agenda. In januari werd het Nationaal Cyber Security Centrum geopend. Tactische en operationele kennis en expertise uit publieke en private hoek wordt hier bijeen gebracht om inzicht te geven in ontwikkelingen, dreigingen en trends, en ondersteuning te bieden bij incidentafhandeling en crisisbesluitvorming op het gebied van digitale veiligheid. ‘Bilaterale veiligheidssamenwerking tussen Nederland en de Verenigde Staten is al sterk en de intentieverklaring zal vooral de samenwerking op het gebied van cyber veiligheid versterken’, aldus Opstelten.

Tijdens de ontmoeting werd ook gesproken over het belang van internationale verbanden en samenwerking in de aanpak van terrorisme en grensoverschrijdende criminaliteit. Minister Napolitano was vorig jaar op bezoek in Nederland om zich te informeren over de Nederlandse aanpak van terrorisme. Daarbij kwam ook cyber security aan de orde en werd dit vervolgbezoek van minister Opstelten aan de VS afgesproken om ervaringen op dit terrein uit te wisselen.

Meer informatie
Dossier Cybercrime
Nationaal Cyber Security Centrum geopend

Plaats een reactie