Nederland en Hongarije strijden samen tegen mensenhandel

Nederland en Hongarije gaan meer samenwerken in de aanpak van mensenhandel. Op dit moment wordt door de twee landen een actieplan uitgewerkt met afspraken over versterking van de samenwerking op het gebied van opsporing en vervolging, over het delen van kennis en om hulpverleners en potentiële slachtoffers alerter te maken op mensenhandel.

Minister Opstelten van Veiligheid en Justitie maakte dit woensdag 17 april 2013 bekend tijdens een EU-conferentie over mensenhandel die 17 en 18 april 2013 in Amsterdam wordt gehouden. Voorzitter Herman Bolhaar van de Task Force Mensenhandel geeft tijdens de EU-conferentie hierover nog een nadere toelichting.

Zowel (mogelijke) slachtoffers als verdachten van mensenhandel komen vaak uit Hongarije, blijkt uit cijfers van CoMensha en de Nationaal Rapporteur Mensenhandel. In Nederland komen vermeende slachtoffers en verdachten van mensenhandel alleen nog vaker uit ons land en uit Bulgarije.

De afspraken met Hongarije betekenen dat het ministerie van Veiligheid en Justitie, het Openbaar Ministerie (OM) en opsporingsdiensten inmiddels samenwerken met de belangrijkste Midden en Oost-Europese bronlanden van slachtoffers van mensenhandel. Al eerder zijn afspraken gemaakt met Bulgarije en Roemenië. Zo is het afgelopen jaar met Bulgarije in vier zaken samengewerkt in zogeheten Joint Investigation Teams.

Nederland heeft begin maart ook twee EU-subsidieaanvragen van Hongarije gesteund, om de samenwerking te versterken. Eén aanvraag betreft het opzetten van een zogenaamd Transnational Referral Mechanism, een systeem om Hongaarse slachtoffers die naar huis terugkeren naar de juiste instanties te kunnen doorverwijzen, zodat ze ook in Hongarije opvang en ondersteuning krijgen. De andere aanvraag betreft budget om meer operationeel samen te kunnen werken.

Van belang is dat nauwe samenwerking tot stand komt tussen diverse uitvoeringsdiensten. Mensenhandel is een te groot probleem om alleen aan politie en het Openbaar Ministerie (OM) over te laten. Ook andere organisaties, zoals gemeenten, immigratiediensten, arbeidsinspecties, grensbewakers, hulporganisaties (NGO’s) en bedrijven, moeten verdacht zijn op signalen en maatregelen nemen om mensenhandel tegen te gaan.

Nederland heeft goede ervaringen met deze geïntegreerde aanpak van mensenhandel door politie, OM, gemeenten, Koninklijke Marechaussee (KMar), Inspectie SZW , de Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND), Kamer van Koophandel (KvK), CoMensha en private partijen, zoals de hotelbranche. De Taskforce Mensenhandel is de aanjager van die aanpak. Voorzitter Bolhaar van de Taskforce heeft eerder deze week de laatste resultaten aan minister Opstelten gerapporteerd.

Versterking van de multidisciplinaire samenwerking in de bestrijding van mensenhandel staat ook centraal tijdens de EU-conferentie, die Nederland samen met Polen en Cyprus organiseert en als titel draagt: Putting Rantsev into Practice. De conferentie is vernoemd naar de Rantsev-uitspraak van het Europese Hof voor de Rechten van de Mens in 2010, waarin het Hof stelt dat landen een geïntegreerde aanpak van mensenhandel moeten hebben.

Plaats een reactie