Nederland biedt extra steun voor aanpak discriminatie Europese homoseksuelen

Minister Marja van Bijsterveldt van OCW heeft de mensenrechtenorganisatie van de Raad van Europa financiële steun toegezegd in hun strijd tegen discriminatie van homoseksuelen en transgenders in Europa. Dit doet zij naar aanleiding van het vandaag verschenen rapport van mensenrechtencommissaris Thomas Hammarberg van de Raad van Europa over de situatie van de vijftig miljoen homoseksuelen en transgenders in Europa: deze blijkt in sommige landen zeer ernstig en is dringend aan verbetering toe.

Het verbieden van homodemonstraties, de aanhoudende geweldsmisdrijven tegen homoseksuelen en transgenders en recente homovijandige sentimenten in landen als Kroatië, Bulgarije en Hongarije zijn de minister, verantwoordelijk voor Emancipatie, een doorn in het oog. Zij pleit voor een samenhangende aanpak binnen Europa om de positie van deze groepen te verbeteren. ‘Het is voor mij onacceptabel dat een groot deel van de vijftig miljoen homoseksuelen en transgenders in Europa nog steeds niet kunnen genieten van hun fundamentele mensenrechten’, aldus de minister.

Nederlands stelt 500.000 euro beschikbaar voor het uitvoeren van de 46 aanbevelingen van het Comité van Ministers van de Raad van Europa op het gebied van homo-emancipatie. Dit betekent concreet: terugdringen van geweld tegen homoseksuelen en transgenders en betere bescherming van hun rechten, zoals het toestaan van demonstraties die voor de rechten van deze groepen opkomen en het garanderen van een veilig verloop van deze demonstraties, eerbiediging van het recht om een gezin te stichten ongeacht seksuele geaardheid en het toegang verschaffen tot publieke voorzieningen.
Van Bijsterveldt: ‘Deze investeringen passen bij de ambities van dit kabinet op het terrein van homo-emancipatie en de internationale voortrekkersrol die Nederland van oudsher in Europa en de wereld heeft. Adel verplicht.
Ook zal Minister Van Bijsterveldt haar steentje bijdragen door haar Europese collega’s een brief te sturen waarin ze oproept om hierin samen op te trekken.

Het is voor het eerst dat de Raad van Europa op deze schaal onderzoek heeft gedaan naar de situatie van homoseksuelen en transgenders in de 47 lidstaten van de Raad van Europa. Nederland vormt samen met Denemarken en Zweden de top drie van de landen met de beste sociale acceptatie van lesbiënnes, homoseksuelen, biseksuelen en transgenders (lhbt’ers). Daarnaast worden goede Nederlandse voorbeelden genoemd zoals het project met koplopersgemeenten (lokaal homo-emancipatiebeleid), het opstellen van beleidsplannen op lhbt-terrein en de succesvolle interdepartementale aanpak van homo-emancipatie.

Nederland heeft samen met zes andere Europese landen (Noorwegen, Zweden, Finland, Vlaanderen, Duitsland, Verenigd Koninkrijk en Zwitserland) dit onderzoek gefinancierd.

Plaats een reactie