Nederland draagt 5 miljoen euro bij aan uitbanning kinderarbeid

Ruim 80 landen en internationale organisaties hebben nieuwe afspraken gemaakt om de ergste vormen van kinderarbeid in 2016 wereldwijd uit te bannen. Tijdens de The Hague Global Child Labour Conference 2010 heeft Nederland daarbij ruim 5 miljoen euro beschikbaar gesteld. De afspraken voor de aanpak van de ergste vormen van kinderarbeid zijn vastgelegd in een zogeheten roadmap. Over de voortgang zal vanaf nu ieder jaar aan de International Labour Organisation (ILO) worden gerapporteerd.

De conferentie werd georganiseerd door het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid en de ILO. Gastheer minister Donner: ‘Deze afspraken zijn een belangrijke nieuwe stap. Het meest bijzondere is dat landen waar kinderarbeid voorkomt, zelf de problemen willen aanpakken.’ Landen als Tanzania, India en Brazilië kwamen met zeer ambitieuze initiatieven. Brazilië zal in 2013 gastheer zijn van de volgende Global Child Labour Conference.

De afspraken zijn onder regie van VN-topman Ad Melkert opgesteld. Het slotdocument werd door alle deelnemers onderschreven. Naast 80 landen waren onder andere de Wereldbank, Unicef, Unesco en vertegenwoordigers van internationale werkgevers- en werknemersorganisaties aanwezig. Melkert: ‘Dit resultaat geeft een extra impuls om de doelstellingen in 2016 te halen.’

Bovenop de roadmap deden verschillende landen ook extra toezeggingen. Nederland zegde ruim 5 miljoen euro toe voor onderwijs in landen waar kinderarbeid voorkomt en voor het oprichten van een netwerk waar bedrijven ervaringen kunnen uitwisselen. Ook Bangladesh, Cambodja, Sri Lanka, Panama en Duitsland deden concrete beloftes. Verder is het voornemen uitgesproken voor een ‘Global Leaders against Child Labour’-initiatief.

Plaats een reactie