Near Patient Testing

Verpleegkundigen van Sherpa, een organisatie voor professionele zorgverlening en ondersteuning aan mensen met een verstandelijke beperking, meten zelf de stollingstijd bij patiënten die bloedverdunnende middelen gebruiken (Near Patient Testing). Dit gebeurt in nauwe samenwerking met de Trombosedienst. Revalidatiecentrum De Trappenberg is hier onlangs ook op overgestapt. Deze ontwikkeling is tot stand gekomen op initiatief van de Trombosedienst en Portavita, een bedrijf dat marktleider is op het gebied van elektronische patiëntendossiers voor ondersteuning van integrale verzorging van chronische patiënten.

‘Als aanjager van innovaties binnen onze regio steunt iZovator dit initiatief, omdat zorginstellingen op deze manier kunnen inspelen op de toenemende zorgvraag en tegelijkertijd hun patiënten voorzien van een betere kwaliteit van de zorgverlening.’ zegt Yolanda Gagliardi, directeur van iZovator; het innovatieplatform voor de zorgeconomie in de Gooi- & Vechtstreek.

Voordeel van Near Patient Testing
Het grootste voordeel is dat zorginstellingen 24 uur per dag, 7 dagen per week zelf de stollingswaarde bij patiënten kunnen meten met een speciaal meetinstrument, terwijl ze nu afhankelijk zijn van de trombosedienst. Daarnaast kunnen ze door middel van een digitaal logboek via internet overleggen met de trombosedienst.

Hoe werkt Near Patient Testing?
Bij Near Patient Testing wordt er bloed afgenomen door middel van een vingerprik in plaats van een veneuze bloedafname. Dit is veel prettiger voor patiënten. Vervolgens registreert de zorgverlener de verkregen bloedwaarde met eventuele aanvullende mededelingen via internet in een speciaal softewareprogramma. Aan de hand van deze informatie bepaalt de trombosedienst een nieuwe doseerkalender voor de patiënt. De doseerkalender wordt vervolgens door de zorgverlener dezelfde dag nog opgevraagd via dit digitale logboek en uitgeprint. ‘Doordat onze medewerkers goed opgeleid zijn, vergroten ze hun kennis over de trombosebehandeling, wat een groot voordeel is voor onze patiënten.’ Zegt Marianne Kors van Sherpa. ‘Daarnaast zijn de contacten door de intensieve samenwerking met de trombosedienst verbeterd, wat de zorgverlening ten goede komt.’

Plaats een reactie