Actie IGZ en Nza na onderzoek misleidende informatie orthodontie

De Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) heeft een onderzoek ingesteld naar de informatieverstrekking door tandartsen die voorheen als orthodontist stonden ingeschreven. Aanleiding voor dit onderzoek zijn signalen dat diverse orthodontisten deze titel illegaal voeren, terwijl ze volgens het BIG-register tandarts zijn. De NZa neemt samen met de Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ) actie om misleidende informatie tegen te gaan en vraagt alertheid van de consument.

Na een verlaging van de orthodontietarieven hebben diverse orthodontisten zich de afgelopen jaren uit het register Beroepen in de Individuele Gezondheidszorg (BIG) laten schrappen. Zij hebben zich vervolgens geregistreerd als tandarts omdat zij dan voor orthodontiebehandelingen hogere tarieven kunnen factureren aan de consument. Uit het onderzoek van de NZa blijkt dat een aantal van deze tandartsen, zich op verschillende manieren nog steeds bekend maakt als orthodontist. Consumenten worden hierdoor op het verkeerde been gezet: zij ontvangen een hogere rekening dan verwacht.

Het misleiden van de consument met onjuiste informatie is in strijd met de Wet marktordening gezondheidszorg (Wmg). Bovendien is hier ook sprake van het ten onrechte voeren van de titel van orthodontist. Dit is in strijd met de Wet op de beroepen in de individuele gezondheidszorg (Wet BIG).

De NZa ziet toe op de naleving van de Wmg en daarmee op de informatieverstrekking door zorgaanbieders. De IGZ ziet toe op de naleving van de Wet BIG en daarmee op titelmisbruik door zorgaanbieders. Omdat sprake is van overtreding van beide wetten, trekken de toezichthouders gezamenlijk op in dit onderzoek. De NZa en IGZ verzoeken tandartsen die zich uit hebben laten schrijven als orthodontist om duidelijk aan te geven (op hun website/ mailadres, in het telefoonboek, op gevelreclame en facturen) dat zij ingeschreven staan als tandarts en welke consequenties dat met zich meebrengt voor de consument, namelijk andere tarieven voor dezelfde behandeling.

Uiteraard treden de NZa en de IGZ op als er sprake blijft van misleidende communicatie-uitingen en titelmisbruik. Ook consumenten zelf kunnen actie ondernemen door bij de keuze van een orthodontist van tevoren na te gaan of deze als tandarts of als orthodontist staat ingeschreven en welke tarieven worden berekend. Als consumenten met misleidende informatie van orthodontisten worden geconfronteerd, dan kunnen zij dit doorgeven via het daarvoor bestemde meldpunt op de website van de NZa.

Plaats een reactie