Nazorg voor hersenletselpatiënten is een doolhof

De Hersenstichting heeft het initiatief genomen tot een onderzoek naar de inrichting van een zorgketen Hersenletsel. Een val of klap op het hoofd kan levenslang gevolgen hebben voor het lichamelijk en vooral cognitief en emotioneel functioneren. Patiënten hebben grote behoefte aan méér specifieke zorg en begeleiding. De patiëntenverenigingen worden actief bij het onderzoek betrokken. ZonMw levert de nodige expertise.

Nederland telt naar schatting 480.000 hersenletselpatiënten. Hersenletsel kent meestal een duidelijk begin, maar een diffuus einde: het moment van stabiliteit in herstel. In de zorg onderkent men onvoldoende dat er een chronische fase is, dat de gevolgen langdurig kunnen zijn en dat daarom langdurig specifieke zorg en ondersteuning nodig zijn. Patiënten dolen vaak lang rond op zoek naar adequate hulp of worden behandeld voor een verkeerde diagnose (psychiatrie, dementie). De verwachting is dat een adequate zorgketen tot aanzienlijk betere kwaliteit van leven voor de patiënt leidt.

Uit het onderzoek Hersenletsel, hoe nu verder dat de Hersenstichting vorig jaar liet uitvoeren bleek al dat het aanbod voor hersenletsel patiënten erg versnipperd is. Patiënten signaleren als knelpunten: (a) er bestaat geen adequate zorg (b) de zorg die er is, is versnipperd en van wisselende kwaliteit (c) de zorg mist continuïteit. De patiënt krijgt daardoor verkeerde begeleiding aangeboden en kan niet optimaal maatschappelijk participeren. De patiënt weet zich vervolgens geen raad als hij te maken krijgt met UWV, re-integratiebedrijven, ambtenaren WMO, e.d.

In het onderzoek Zorgketen Hersenletsel staan drie vragen centraal:

(a) Wat is de ideale zorgketen voor hersenletselpatiënten?
(b) Kunnen de uiteenlopende zorgvragen in één keten worden samengebracht?
(c) Welke belemmeringen zijn er om tot een ideale keten te komen?

Ook moet het onderzoek een stappenplan opleveren hoe te komen tot realisering van de zorgketen. De resultaten van het onderzoek zullen de basis vormen voor verdere actie. Het onderzoek wordt uitgevoerd door Conclusion Advies en Management en moet eind januari 2011 gereed zijn.

Meer informatie over hersenletsel en de betrokken patiëntenorganisaties kan men vinden op www.hersenletsel.nl

Plaats een reactie