Natuurboeren goed voor natuur en Rijksbegroting

Staatssecretaris Bleker heeft met zijn familie op zijn land natuur ingericht. Daarvoor heeft hij in 2005 een aanvraag gedaan voor particulier natuurbeheer. Op zo’n 9 hectare grond in Vlagtwedde heeft hij van landbouwgrond natuur gemaakt. Totaal heeft de familie Bleker voor deze investering bijna 175.000 euro voor ontvangen. De staatssecretaris heeft bij zijn aantreden alle zakelijke belangen, voor zover die er nog waren, op afstand gezet.

Natuurgebied
Staatssecretaris Bleker schrijft aan de Tweede Kamer waaraan de subsidie besteed is. De subsidies zijn zo’n 5 jaar geleden aangevraagd en grotendeels al uitgekeerd. Het bouwland is met het geld én eigen geld ingericht als natuurgebied met bos en struweel en faunaranden langs de percelen, een eikenlaan en omheiningen. Omdat het niet meer gebruikt kan worden voor agrarische productie, is de waarde van de grond aanzienlijk gedaald. De subsidie is voor een deel een compensatie voor die waardedaling. Het andere deel is voor de inrichting als natuurgebied.

Particulier en agrarisch natuurbeheer

De regeling waar de familie van de staatssecretaris in het verleden gebruikt van heeft gemaakt is bedoeld om boeren en particulieren op natuur aan te leggen en te beheren. Staatssecretaris Bleker was en is enthousiast over particulier en agrarisch natuurbeheer. Dit is een andere vorm van natuurbeheer dan de grootschaliger aanleg van natuur. Daarbij koopt de overheid land van onder andere boeren en geeft dat door aan grote natuurorganisaties om er een natuurgebied van te maken en daarna te beheren.

Doorgaan met regelingen
Het huidige kabinet wil net als de voorgaande kabinetten doorgaan met regelingen waarmee particulieren en boeren worden gestimuleerd om op eigen land iets voor de natuur en het landschap te doen. Dit draagt bij aan een fraai cultuurlandschap waarin boeren bloemrijke akkerranden, houtwallen en poelen beheren én voedsel produceren.

Plaats een reactie