Nationale meldweek patiëntveiligheid

Alle professionals in de zorg willen schade door hun handelen voorkomen. Toch gaat er in elke praktijk weleens wat mis, waardoor een cliënt of patiënt schade oploopt of had kunnen oplopen. Het melden van dergelijke (bijna)incidenten is belangrijk om te signaleren waar verbetering mogelijk is. Daarom organiseren vijftien eerstelijns beroepsorganisaties, het ministerie van VWS en de afdeling IQ healthcare van het UMC St Radboud van 27 september tot en met 3 oktober de Nationale Meldweek Patiëntveiligheid.

In totaal hebben de vijftien beroepsorganisaties zo’n 45.000 aangesloten leden, die worden opgeroepen door hun beroepsorganisatie om mee te doen aan de meldweek.

Het is de eerste keer dat in Nederland een meldweek patiëntveiligheid wordt gehouden. De meldweek heeft als doel, dat hulpverleners in de eerste lijn, dat zijn huisartsen, diëtisten, doktersassistenten, apothekers, ergotherapeuten, verpleegkundigen, logopedisten, oefentherapeuten, huidtherapeuten, mondhygiënisten, tandartsen en fysiotherapeuten bewuster omgaan met aspecten van patiëntveiligheid en dat ze leren van incidenten. Het is voor hen een goede gelegenheid om eens extra kritisch te kijken naar wat er in hun praktijk gedurende deze week is misgegaan, of had kunnen misgaan. Het melden in een landelijke meldweek heeft als voordeel dat gemelde incidenten uit een bepaalde praktijk mogelijk voorkomen kunnen worden bij andere praktijken, vóórdat eenzelfde incident daar plaats vindt. Nu worden incidenten vaak niet gedeeld.

Speciaal voor de meldweek is een meldformulier ontwikkeld om gemakkelijk, anoniem en snel via internet te kunnen melden. Alle medewerkers uit een praktijk kunnen melden. Op deze manier dragen ze bij aan verbeteringen binnen hun beroepsgroep. Het meldformulier en extra informatie, inclusief voorbeelden van incidenten, zijn te vinden via www.meldweek2010.nl.

Plaats een reactie