Nationale klimaattop 2016

De Nationale Klimaattop 2016 vindt plaats op woensdag 26 oktober in Rotterdam. Premier Rutte en Staatssecretaris Dijksma (Milieu) openen de Nationale Klimaattop waar de afspraken van de Internationale Klimaattop in Parijs naar de Nederlandse doelstellingen worden vertaald.

Bouwen met duurzaam hout

De Nederlandse Branchevereniging voor de Timmerindustrie (NBvT) en de Koninklijke Vereniging voor Nederlandse Houtondernemingen (VVNH) verzorgen op deze klimaattop de interactieve sessie ‘Bouw met duurzaam hout, kies voor een beter klimaat’.

Het onderwerp vormt een belangrijk onderdeel van het Actieplan Bos en Hout dat tijdens de top door diverse partijen wordt ondertekend en aan de Staatsecretarissen Sharon Dijksma en Martijn van Dam zal worden aangeboden. Tijdens deze sessie wordt duidelijk dat de bouw weliswaar een grote milieu impact heeft maar dat juist door meer houtgebruik een positieve verandering in gang kan worden gezet.

nationale klimaattop 2016

Klimaatdoelen

Monique Fledderman (NBvT): “Het gebruik van hout levert een belangrijke bijdrage in het behalen van de klimaatdoelstellingen. Door het bouwen met hout kan tot 50% minder CO2-emissie worden gerealiseerd.” Eric de Munck (VVNH): “ Het is verbazingwekkend dat aannemers en opdrachtgevers wél de urgentie van minder milieubelastend bouwen inzien, maar dat de vele mogelijkheden die hout hiervoor biedt , nog onvoldoende worden benut. Nu nog een gemiste kans, die we samen met samen met de partijen die het Actieplan Bos en Hout ondertekenen de komende jaren maximaal zullen benutten.”

nationale klimaattop 2016

Nieuwe Green Deal ‘bevorderen duurzaam bosbeheer’

Paul van den Heuvel, directeur VVNH en voorzitter van de Stichting bewust met Hout, zal tijdens de klimaattop het vervolg op Green Deal ‘bevorderen duurzaam bosbeheer’ bekend maken. Deze nieuwe Green Deal, die als doel heeft om duurzaam geproduceerd hout tot de norm in Nederland te maken, zal naar verwachting voor het einde van het jaar door NGO’s, overheid en marktpartijen worden bekrachtigd.

Plaats een reactie