Nationaal Keurmerk Dierenambulances voor 50 organisaties

Het Nationaal Keurmerk Dierenambulances (NKD) heeft het in 2013 vijftig organisaties met 75 dierenambulances goedgekeurd.

Dierenambulance

Na het controleren van de organisatie inclusief een bezoek aan de locatie zijn ook de ambulancevoertuigen grondig geïnspecteerd of men voldoet aan de normen voor dierennoodhulp en/of dierentransport.

Na goedkeuring zijn de organisaties en de betreffende voertuigen voorzien van het Nationaal Keurmerk Dierenambulances. Op de website www.nkd.nu kan iedereen eenvoudig per provincie de goedgekeurde dierenhulporganisaties op vestigingsplaats terug vinden.

Nationaal Keurmerk DierenambulancesDe inspectie van de auto’s wordt, kosteloos voor de dierenhulporganisaties, verzorgd door de Landelijke Inspectiedienst Dierenambulances in opdracht van het NKD. De grondige inspectie geschiedt conform de voorwaarden/richtlijnen van de Federatie Dierenambulances Nederland (FDN).

“Door het Nationaal Keurmerk Dierenambulances gratis aan te bieden aan alle dierenhulporganisaties met een dierenambulance in Nederland willen wij ervoor zorgdragen dat ons gezamenlijke doel – namelijk het redden van de dieren in nood – gebeurt met dierenambulances en door hulpverleners die met de juiste hulpmaterialen en uitrusting zijn uitgerust”, aldus NKD bestuurslid Lenie ’t Hart. “Hopelijk brengt dit de verdeelde dierensector nader tot elkaar in werkwijze en uitvoering van hetgeen waar het uiteindelijk om draait, het bieden van hulp aan dieren in nood.”

Naast een kosteloze jaarlijkse inspectie van de auto’s worden de organisaties zelf ook tegen het licht gehouden. Ze worden bezocht en de jaarstukken, het beleidsplan, stukken KvK en statuten worden grondig nagezien en beoordeeld alvorens de auto’s worden gecontroleerd. Alle dierenhulporganisaties in Nederland met een dierenambulancevoertuig kunnen in aanmerking komen voor het NKD.

DierenLot Dierenambulances

De afgelopen 18 maanden zijn meer dan 150 inspecties uitgevoerd op Dierenambulances en hun organisaties. Deze inspectie vindt plaats op de Landelijke Bijeenkomst Dierenhulpverlening (LBD) en wordt mogelijk gemaakt door Stichting DierenLot. De volgende LBD is op 5 april 2014. De Landelijke Bijeenkomst Dierenhulpverlening wordt 2 maal per jaar georganiseerd voor alle dierenhulporganisaties in Nederland. De toegang is gratis voor dierenhulpverleners en op de dag worden naast de mogelijkheden om te netwerken ook diverse workshops gegeven over de opvang en verzorging van dieren maar ook over onder andere fondsenwerving.

Dierenhulporganisaties die ook het NKD keurmerk willen ontvangen of aanwezig willen zijn op de Landelijke Bijeenkomst Dierenhulpverlening kunnen zich aanmelden voor deze dag via email info@nkd.nu

Meer informatie
www.nkd.nu