Nationaal Diabetesonderzoek ‘Leef met diabetes’ van start

Dinsdag 6 september 2011 is het landelijk onderzoek gestart naar gevoelens, wensen en meningen van alle Nederlanders met diabetes. Via www.leefmetdiabetes.nl kan iedereen met diabetes deelnemen en vragen beantwoorden over zelfzorg, de angst voor te hoge of te lage bloedglucosewaarden en de behandeling.

Afhankelijk van leeftijd en achtergrond van de deelnemer kunnen ook vragen over pijn, eetstijl en de manier waarop iemand tegen zijn/haar diabetes aankijkt, aan bod komen, evenals diverse vragen over slaapproblemen, vermoeidheid, de relatie tot anderen en seksualiteit.Ook kinderen en jongeren met diabetes en hun ouders kunnen meedoen met dit onderzoek en aangeven welke problemen zij tegenkomen.

Het Nationaal Diabetesonderzoek wordt uitgevoerd door het Center of Research on Psychology in Somatic diseases (CoRPS) van de Universiteit van Tilburg. De universiteit wil met de uitkomsten van dit onderzoek blootleggen waar de wensen en behoeften van mensen met diabetes precies liggen. Hiermee kan de behandeling van diabetes beter worden opgezet waardoor de kwaliteit van leven toeneemt.

Ieder mens is uniek en ieder mens heeft eigen behoeften, zorgen en wensen als het om leven met diabetes gaat. En dat leven met diabetes draait niet alleen om medicatie en klinische behandeling. Alleen de mens met diabetes kan aangeven wat hij voelt, vindt en wenst als het gaat om leven met diabetes. Nederland loopt voorop in het onderzoek naar de emotionele en gedragsmatige kanten van diabetes. Diabetesvereniging Nederland (DVN) zet zich in voor goede zorg en een beter leven voor mensen met diabetes. Dat is ook de reden dat zij het Nationaal Diabetesonderzoek aanbeveelt bij iedereen die direct te maken heeft met diabetes.

Deelname voor iedereen met diabetes, wel of geen lid van DVN
Diabetes kan veel invloed hebben op het dagelijks leven. Juist ook mensen met diabetes die weinig of geen klachten ervaren, zijn van harte uitgenodigd om deel te nemen. Volwassen deelnemers krijgen eerst een algemene set met vragen. Daarna worden ze willekeurig toegewezen aan een van de vragenmodules over bijvoorbeeld eetstijl of relaties en seksualiteit. Ook voor kinderen met diabetes en hun ouders/verzorgers zijn er vragenmodules. Met dit onderzoek willen de onderzoekers en Diabetesvereniging Nederland beter begrijpen hoe mensen met hun diabetes leven.

Wat houdt het onderzoek in?
Via de website kunnen deelnemers vragen beantwoorden over het leven en de rol die diabetes daarin speelt. Invullen van de vragen voor volwassenen met diabetes duurt ongeveer 45 minuten. Kinderen en jongeren met diabetes zijn ongeveer 15-20 minuten bezig. Voor ouders of verzorgers van kinderen met diabetes duurt het onderzoek ongeveer 30 minuten.

Deelname aan het onderzoek is mogelijk van dinsdag 6 september t/m donderdag 6 oktober 2011. Deelnemers maken kans op een iPad (voor volwassenen en ouders/verzorgers) of een Nintendo 3DS (voor kinderen en jongeren).

Plaats een reactie