Nationaal Bossenfonds zorgt voor extra bos

Staatsbosbeheer, Trees for Travel en Stichting Nationale Boomfeestdag richten een Nationaal Bossenfonds op voor nieuw bos in Nederland. Bedrijven kunnen geld doneren waarmee extra bos wordt aangeplant.

De aanplant van bos in Nederland loopt terug, terwijl er nog wel veel mogelijkheden zijn om in ons steeds dichter bevolkte land bos aan te planten, voor natuur, recreatie, luchtverversing en de opname van het broeikasgas CO2.

De drie organisaties worden regelmatig benaderd door bedrijven die hun steentje bij willen dragen aan meer bos in Nederland. Als we niet samen zouden werken, blijkt het vaak lastig om een bos te realiseren door lange procedures. Ook is het moeilijk om voldoende volume te krijgen voor een echt bos. Door de aanvragen en de expertise te bundelen in het Nationaal Bossenfonds kan er jaarlijks 10 hectare extra bos bij worden geplant. En dat is een waardevolle bijdrage aan het Internationale Jaar van het Bos. En dit is nog maar het begin.

Voor bedrijven is deelname extra interessant, vanwege de mogelijkheid om hun eigen bos te bezoeken. Bedrijven die een donatie doen voor minimaal 1 hectare kunnen extra promotieactiviteiten in en rond het bos organiseren.

Trees for Travel werft al fondsen voor bosaanplant en voor CO2 compensatie in ontwikkelingslanden. Deelnemers vragen ook regelmatig naar aanplant van bomen in Nederland. Met het Nationaal Bossenfonds wordt in deze behoefte voorzien. Daarnaast zal Trees for Travel voor iedere 100 bomen die in buitenlandse projecten wordt aangeplant ook 1 boom in Nederland extra planten. Trees for Travel zal de coördinatie van het Nationaal Bossenfonds verzorgen. Staatsbosbeheer levert jaarlijks 10 hectare waar de bomen kunnen worden aangeplant en zal zorgen voor de aanplant en inrichting van de terreinen en voor het beheer van het nieuwe bos. Stichting Nationale Boomfeestdag werkt mee bij de organisatie van evenementen waar kinderen bij betrokken zijn en als fondsenwerver. De eerste bomen worden dit najaar geplant, samen met de eerste deelnemers van het Nationaal Bossenfonds.

Plaats een reactie