Nationaal Aanvalsplan Antibioticaresistentie noodzakelijk

Wil Nederland in 2020 nog horen tot de landen waar wereldwijd de laagste resistentie tegen antibiotica te vinden is, dan is een nationaal aanvalsplan noodzakelijk. Dit zegt het Instituut voor Verantwoord Medicijngebruik (IVM).

Alle betrokken partijen moeten bindende afspraken maken om antibioticaresistentie terug te dringen, en daarbij het belang voor patiënten en consumenten niet uit het oog verliezen. De plannen die er nu liggen, focussen zich volgens het IVM te veel op economische en commerciële belangen en te weinig op het belang voor de volksgezondheid. De overheid moet de regie in handen nemen.

Begin september hebben diverse organisaties hun mening gegeven over de problematiek rondom de antibioticaresistentie, maar volgens het IVM wordt het probleem voor de volksgezondheid daarmee niet opgelost. ‘Het zijn mooie initiatieven, maar het zet onvoldoende zoden aan de dijk’, zegt Ruud Coolen van Brakel, directeur van het IVM. ‘De vleessectoren, dierenartsen, ziekenhuizen, huisartsen en specialisten, douane, waterschappen, overheden, farmaceutische industrie, universiteiten et cetera: alle partijen die ook maar iets te maken hebben met antibiotica moeten de handen ineen slaan om antibioticaresistentie terug te dringen’. Volgens Coolen van Brakel is zelfregulering niet langer een optie en moet de overheid ingrijpen en zorgen voor coördinatie. ‘Alle partijen zien de ernst van het probleem in. Als dit niet nu wordt teruggedrongen, gaan er veel mensen onnodig overlijden. Het is belangrijk dat we het nu gaan oplossen en de overheid de regie in handen neemt. Patiënten en consumenten hebben veel vragen en is er veel onrust, daar moet een eind aan komen’.

Nationaal aanvalsplan
Volgens het IVM moet met het nationaal aanvalsplan onder andere het preventief gebruik van antibiotica in de veesector verboden worden en onnodig gebruik in de humane sector worden teruggedrongen. Huisartsen en specialisten moeten nog terughoudender zijn met het voorschrijven van (bepaalde) antibiotica en zich houden aan strengere richtlijnen. Ziekenhuizen moeten verplicht worden te melden dat er een resistente bacterie-uitbraak is. De universiteiten en de farmaceutische industrie moeten actief samenwerken en gestimuleerd worden om nieuwe antibiotica te ontwikkelen. Een meerjarige informatiecampagne richting publiek is nodig. Het IVM roept de overheid op de regie in handen te nemen en de nodige middelen vrij te maken om dit aanvalsplan op poten te zetten; niet louter investeren in onderzoek en evaluatie, maar ook in implementatie.

Het IVM
Het Instituut voor Verantwoord Medicijngebruik (IVM) heeft meerdere implementatieprojecten op het terrein van verantwoord omgaan met antibiotica uitgevoerd, stond mede aan de wieg van de Stichting Diergeneesmiddelenautoriteit, en beheert sinds aanvang 2011 het twitteraccount @resistentie. Het IVM verzamelt patiëntenervaringen in het digitaal Meldpunt Medicijnen en roept nadrukkelijk patiënten en consumenten op hun ervaringen met antibiotica(resistentie) te melden.

Plaats een reactie