Nader inzicht in vertroebeling glasvocht

  0
  677

  Het glasvocht is een soort gelei die het grootste deel van het oog opvult. Normaal glasvocht laat lichtstralen ongehinderd door naar het netvlies. Wanneer we ouder worden, wordt het glasvocht troebeler en ontstaan er met vocht gevulde holtes in de gelei. Dit kan verschillende problemen met zich meebrengen. Promovenda Mariëlle van Deemteronderzocht wat er op moleculair niveau met het glasvocht gebeurt, wanneer het ouder wordt.

  Uit haar onderzoek blijkt dat collageen, een belangrijk onderdeel van glasvocht, gedurende het leven wordt afgebroken door enzymen. Van Deemter ontdekte welke enzymen hiervoor verantwoordelijk zijn, namelijk: matrix metalloproteinases en trypsine-isovormen. Ook onderzocht ze de invloed van cross-linking, een proces waarbij collageenmoleculen verstevigd worden, zodat de structuur van het glasvocht in stand blijft. Ze ontdekte dat dit proces plaatsvindt tot ongeveer ons vijftigste levensjaar. Daarna neemt de hoeveelheid cross-links weer af, waarbij de glasvochtstructuur geleidelijk uiteenvalt. Ook bracht Van Deemter de invloed in kaart van de hoeveelheid hard geworden, versuikerde eiwitten (AGE’s) op de structuur van het glasvocht. Ze vond aanwijzingen dat de hoeveelheid AGE’s invloed heeft op het risico op een achterste glasvochtloslating, een gebeurtenis die kan leiden tot oogklachten waarbij het zicht plotseling ernstig vermindert.

  Mariëlle van Deemter (Assen, 1980) studeerde Biologie en Medisch Laboratoriumonderzoek aan de Hanzehogeschool te Groningen, en werkte enkele jaren als analist bij het onderzoeksinstituut Biomade. Ze verrichtte haar onderzoek aan de afdeling Oogheelkunde van het Universitair Medisch Centrum Groningen (UMCG) en binnen het Kolff Institute. Het onderzoek werd gefinancierd door ondermeer de Algemene Nederlandse Vereniging ter Voorkoming van Blindheid en de Landelijke Stichting voor Blinden en Slechtzienden. Van Deemter werkt inmiddels als onderzoeker aan de universiteit van Edinburgh.

  Promotiegegevens
  – Promotie: mw. M. van Deemter, 14.45 uur, Academiegebouw, Broerstraat 5, Groningen
  – Proefschrift: Remodeling of the human vitreous body: cross-linking and enzymatic degradation of collagens
  – Promotor(s): prof.dr. J.M.M. Hooymans, prof.dr. R.A. Bank
  – Faculteit: Medische Wetenschappen
  – Datum: 15 september 2010