Nader inzicht in veiligheid nieuwe doelgerichte kankertherapieën

De afgelopen veertig jaar zijn chirurgie, radiotherapie en systeemtherapie de pijlers van kankerbehandelingen geweest. Nog steeds overlijdt echter ongeveer de helft van de patiënten ten gevolge van uitzaaiingen. Een probleem is dat sommige tumoren resistent worden tegen chemotherapie. Op basis van onderzoek naar de precieze eigenschappen van tumoren worden daarom specifieke, doelgerichte medicijnen ontwikkeld die dit probleem omzeilen.

Corina Oldenhuis onderzocht in vroeg-klinische patiëntenstudies de veiligheid en verdraagbaarheid van twee nieuwe doelgerichte middelen tegen kanker. Ze stelt vast dat de onderzochte middelen – waaronder mapatumumab, een middel dat tumorceldood tot gevolg heeft – veilig kunnen worden toegediend in combinatie met chemotherapie. Nader onderzoek naar deze middelen lijkt op zijn plaats.

Ook onderzocht Oldenhuis of het mogelijk is op basis van de aanwezigheid van een aantal biomarkers, stoffen die in het lichaam voorkomen, te voorspellen of een therapie effectief zal zijn. Dit om gerichter te kunnen behandelen en bijwerkingen van chemotherapie zoveel mogelijk te beperken. Het blijkt onder andere dat bij een deel van de patiënten na toediening van radioactief gelabeld mapatumumab tumoren in beeld kunnen worden gebracht met een zogeheten SPECT-scan. Of deze subgroep van patiënten ook daadwerkelijk baat heeft bij een mapatumumab-bevattende behandeling moet nader worden onderzocht.

Corina Oldenhuis (Emmen, 1979) studeerde geneeskunde te Groningen. Ze verrichtte haar onderzoek aan de afdeling Medische Oncologie van het Universitair Medisch Centrum Groningen (UMCG). Ze is in opleiding tot internist in het Scheper Ziekenhuis Emmen.

Promotie
Promovendus: mw. C.N.A.M. Oldenhuis
Proefschrift: Early clinical studies to explore candidate biomarkers in targeted cancer therapies
Promotor(s): prof.dr. J.A. Gietema, prof.dr. E.G.E. de Vries, prof.dr. S. de Jong
Faculteit: Medische Wetenschappen
Datum: 18 april 2012, 12.45 uur
Plaats: Academiegebouw, Broerstraat 5, Groningen

Plaats een reactie