Nader inzicht in emotieregulering bij schizofrenie

Mensen met schizofrenie hebben moeite met het verwerken van emoties. Dit heeft grote invloed op hun functioneren. Marte Swart bracht emotionele processen bij mensen met schizofrenie en de onderliggende neurale processen nader in kaart.

Bij het relativeren van negatieve gebeurtenissen zijn hersenstructuren die belangrijk zijn voor emotieregulatie verminderd actief bij mensen met schizofrenie, zo blijkt uit het onderzoek. Ook zijn hun beide hersengebieden tijdens het leren van associaties tussen emotionele plaatjes en woorden minder sterk met elkaar verbonden. Dit verklaart mogelijk de problemen die de patiënten ervaren bij het omgaan met hun emoties. Familieleden van schizofreniepatiënten hebben minder moeite met het omgaan met emoties dan patiënten, maar meer moeite dan controleproefpersonen. Swart concludeert dat bij de schizofreniezorg aandacht moet worden besteed aan emotieregulatie.

Ook onderzocht Swart of een bepaalde variant van het COMT-gen (COMTVal158Met) invloed heeft op emotieverwerking en de onderliggende neurale mechanismen. Het blijkt dat mensen met het zogeheten Met-allel meer moeite hebben met het verwoorden van hun gevoel. Ook treedt bij hen minder hersenactiviteit op in gebieden die belangrijk zijn voor emotioneel bewustzijn.

Marte Swart (Groningen, 1980) studeerde psychologie aan de Rijksuniversiteit Groningen. Ze verrichtte haar onderzoek bij de afdeling Neurowetenschappen van het Universitair Medisch Centrum Groningen (UMCG) en binnen onderzoeksschool BCN. Swart gaat als senior onderzoeker bij Lentis Research werken.

Promotiegegevens
Promovendus: mw. M. Swart
Proefschrift: Understanding emotion processing in schizophrenia. Evidence from behavior, neuroimaging and imaging genetics
Promotor(s): prof.dr. A. Aleman en prof.dr. D. Wiersma
Faculteit: Medische Wetenschappen
Datum: 21 september 2011, 11.00 uur
Plaats: Aula Academiegebouw, Broerstraat 5, Groningen

Plaats een reactie